• REKRUTACJA

    • POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ - PREZENTACJA

     Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

     Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

     Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024

      

     Data: od - do

     Etap zapisów/czynność rodzica

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

     28 lutego

     6 marca
     godz. 16.00

     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
     w kolejnym roku szkolnym.

     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      

     7 marca

     godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     7 marca

     godz. 13.00

     22 marca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     7 marca

     godz. 13.00

      

     23 marca

     godz. 16.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
     w postępowaniu rekrutacyjnym.
     Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     WAŻNE

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
      z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     26 kwietnia

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     26 kwietnia

     godz. 13.00

     5 maja

     do godz. 10.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     8 maja
     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     8 maja

     23 maja

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
     W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     15 czerwca

     godz. 16.00

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     15 czerwca

     godz. 16.00

     20 czerwca

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
     Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     15 czerwca

      

     21 czerwca

     godz. 15.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę
     w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     WAŻNE

     1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
      z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
     2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     28 czerwca

     godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych.

     28 czerwca

     godz. 13.00

     30 czerwca

     godz. 16.00

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     3 lipca godz. 13.00

     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

     od 3 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

            

      

     Książki Plastyczne Sport Matma Z sercem Muzyka Globus Chemia

     https://sp92warszawa.edupage.org/a/biblioteka https://sp92warszawa.edupage.org/a/edukacja-teatralna https://sp92warszawa.edupage.org/a/sport https://sp92warszawa.edupage.org/a/materialy-dla-uczniow https://sp92warszawa.edupage.org/a/wolontariat

    • Dlaczego my?

      • Sympatyczni pracownicy
      • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole.
      • Nie tylko JA!
      • Otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka.
      • Sport
      • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
      • Muzyka
      • Pasja jest bardzo ważna!
      • Nauka
      • Akademia naukowa PANA KLEKSA.
      • Sukces
      • Wysoki poziom nauczania.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych