• Zespół terapii

     • O NAS


     • W zakładce znajdą Państwo informacje z zakresu profilaktyki, wspierania rozwoju
      dziecka z zakresu logopedii, psychologii, terapii pedagogicznej.


      Okres szkolny to czas intensywnego rozwoju dziecka.
      Rodzice w swych staraniach często czuja się bezsilni i wtedy ważne jest, by otoczyć siebie i swoje dziecko profesjonalna opieką.
      Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną nr 3 przy ul. Felińskiego 15,
      posiadającą ofertę zajęć, z którą możecie się Państwo zapoznać, wchodząc na poniższy adres:
      OFERTA ZAJĘĆ .


       

     • UNPLUGGED - Program profilaktyczny dla klas 8


     • „Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych.

      Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne i akceptowane społecznie.


      Więcej informacji o programie profilaktyczym

      Tematyka spotkań dla Uczniów i Rodziców

      Zgoda na udział dziecka w programie profilaktycznym

       

     • #KochamSłyszeć


     • Nasza szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji #KochamSłyszeć.

      Celem akcji jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie społeczności szkolnej na potrzeby dzieci z wadami słuchu.

      W ramach akcji nasi szkolni specjaliści przeprowadzą zajęcia w klasach 0-3, podczas których uczniowie poznają funkcjonowanie i znaczenie zmysłu słuchu.

      Dowiedzą się co to jest aparat słuchowy, implant ślimakowy oraz zapoznają się ze sposobami komunikacji z osobami niedosłyszącymi i głuchymi.
       

      W ramach akcji #KOCHAMSŁYSZEĆ uczniowie klas młodszych zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi osób niedosłyszących i głuchych. Poznały funkcjonowanie zmysłu słuchu, zobaczyły jak wyglądają i do czego służą aparaty słuchowe oraz implanty.

      Omówiono sposoby pomocy osobie, która ma trudności ze słyszeniem. Jako podsumowanie uczniowie wykonali pracę plastyczną, ozdabiając aparat słuchowy, procesor według własnego pomysłu.
       

         


      Piosenka "Na wyspach Bergamutach" z elementami języka migowego w wykonaniu klasy 2c.

       

      Dobiegła końca akcja #KOCHAMSŁYSZEĆ.

       

      Dziękujemy nauczycielom z klas 0-3 za współpracę oraz uczniom, którzy podczas zajęć aktywnie uczestniczyli w zabawach symulacyjnych, rozmowach dotyczących osób głuchych i dotkniętych niedosłuchem.

      Podczas krótkiej lekcji migania uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, a podsumowaniem zajęć w każdej klasie była wspólna recytacja wiersza Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach” z elementami języka migowego.

      Cieszymy się, że ten wspólnie spędzony czas rozbudził w naszych uczniach wrażliwość, otwartość na potrzeby innych.       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych