• EGZAMINY I DORADZTWO ZAWODOWE


    •  

      

     • WPIS NA ŚWIADECTWO


     • Które konkursy / zawody mogą być umieszczone na świdectwie ? 

      SPRAWDŹ 

       

      Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

      Wykaz składa się z 3 załączników w czym załącznik nr 1 i 2 są to zawody organizowane przez szkoły lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

      załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;

      zał. nr 1 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022

      załącznik nr 2 – (wykaz „wygaszany”) zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019;

      Wykaz zawodów 2017/2018-2018/2019

       Za wysokie miejsca w zawodach (zał. 1 i zał. 2) określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. Otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, wyróżnienia określonego przez organizatora konkursu, a niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji. Wyjątek stanowią osiągnięcia uzyskane w zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

      W roku szkolnym 2021/2022 na świadectwie kończącym szkołę podstawową można uwzględniać, jako zwycięskie, miejsca od 1 do 10 w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz od 1 do 5 w zawodach wojewódzkich, wyłącznie jeżeli to osiągnięcie zostało uzyskane w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 oraz dane zawody znajdują się w załączniku nr 2.

      Należy również podkreślić, iż niektóre zawody mają zasięg rzeczywisty odbiegający od tego wynikającego z nazwy konkursu. Punkty należy przyznać zgodnie z rzeczywistym zasięgiem określonym wykazie.

      załącznik nr 3 – konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół 2 podstawowych.

      Zał. nr 3 Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2021/2022

      Zał. nr 4 Olimpiady przedmiotowe

      W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe profity podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Szkolna komisja rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, przyznaje punkty za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2017/2018 - 2021/2022, zgodnie z ogłoszonym odpowiednio wykazem tych konkursów.

      Dyrektor szkoły podstawowej decyduje czy dane osiągnięcie jest osiągnięciem szczególnym. Nie ma obowiązku wpisywać wszystkich przedstawionych osiągnięć ucznia na świadectwie kończącym szkołę podstawową, niezależnie czy dane osiągnięcie było wpisane na świadectwach kończących klasę w latach poprzednich.

       

    •  

      

     • POCIĄG DO KARIERY


     •  

     • Powtórki do egzaminów


     • Drodzy Ósmoklasiści

      Pod koniec maja czekają Was pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Aby pomóc Wam w przygotowaniach do tego ważnego sprawdzianu opracowano specjalne filmy edukacyjne. #MiastoStołeczneWarszawa

      Na kanale YouTube Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  znajdziecie już pierwszą część tematów, sukcesywnie będą pojawiać się nowe odcinki.

      Bądźcie na bieżąco i korzystajcie z materiałów.

      POWTÓRKI Z MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

      PI - stacja

      PISTACJA.TV

      PRÓBNE EGZAMINY

       

     • Apteczka „pierwszej pomocy” Ósmoklasisty na trudny czas epidemii, przed egzaminami.     •  

      W obecnej sytuacji większość z Was czuje nie tylko stres przed egzaminami… ale przede wszystkim dużo różnych emocji związanych z obecną sytuacją w naszym kraju.
      Zastanawiacie się pewnie czy i jak odbędą się Wasze egzaminy, skoro w obecnej sytuacji trudno się uczyć, a nawet myśleć o nauce, kiedy boimy się o zdrowie swoje i bliskich nam osób. Temat koronowirusa i możliwe jego dotkliwe konsekwencje zawojował niemalże cały nasz czas i życie...
      Zwykle wraz z nauką idzie w parze sport/odpoczynek. Jak to niektórzy mówią – musi być równowaga w przyrodzie. Z tym niestety nie macie/nie mamy teraz lekko biorąc pod uwagę zakaz zgromadzeń, wychodzenia na spacery, … Czy w związku z tym możecie coś robić? Czy myślicie, że zostało tylko poczucie bezsilności, niesprawiedliwości i beznadziejności sytuacji?
      Pomysłów trochę jest. Część pewnie Wam przypadnie do gustu, część nie, ale zawsze warto próbować znaleźć wyjście z sytuacji, żeby stres z nami nie zwyciężył.

      Apteczka „pierwszej pomocy” Ósmoklasisty na trudny czas epidemii, przed egzaminami.

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej