• Historia szkoły


    • 19.12.1964 roku Kurator Oświaty i Wychowania podjął decyzję o utworzeniu nowej szkoły na osiedlu Zatrasie, przy ul. Przasnyskiej 18a i nadał jej numer 92. Pierwszy rok nauki w nowej „Tysiąclatce” rozpoczął się 1.09.1965r. w tym roku uczyło się tu około  siedmiuset uczniów. 
     18-izbową Szkołę Podstawową przy ul. Przasnyskiej 18A zaprojektowali arch. Jacek Nowicki oraz arch. Wacław Materski. Projekt zieleni realizowała arch. Wanda Staniewicz.

     Pierwszym dyrektorem szkoły została Anna Zdzieszyńska, która pełniła tą funkcję już od 1964, czyli z chwilą podjęcia decyzji o budowie szkoły do 1984 roku.

     Dała się poznać jako dyrektor zaangażowany duszą i ciałem w budowę i rozwój szkoły.
     Osobiście doglądała wznoszących mury szkolne robotników. Wysoce kulturalna, ciepła i uśmiechnięta. Dbała o uczniów, zapewniła wysoki poziom nauczania w placówce, co nie zmieniło się do dziś.


     Szkoła ta jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego była jedną z nielicznych szkół, której projekt nie był zapożyczony z powszechnie stosowanego katalogu gmachów szkolnych budowanych
     na terenie całego kraju.

      

      

     9.11.1967 roku nadano szkole imię Ernesto Guevary. Ambasada Kuby objęła patronat. Młodzież szkoły
     w ramach wymiany wyjeżdżała na Kubę, a szkoła gościła młodzież kubańską. Ostatni wyjazd miał miejsce
     w 1988 r. na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Edukacji na Kubie, 40 osobowy chór wyjechał na
     2 tygodniowe tournee koncertowe, były to dla dzieci niezapomniane wrażenia.

      

     W czerwcu 1972 Szkołę Podstawową 92 nawiedził przebywający z wizytą międzypaństwową przywódca bratniego narodu kubańskiego, Fidel Castro.


     Szkoła Podstawowa Nr 92 podczas obchodów 15-lecia istnienia placówki.

      

     Chór Szkoły Podstawowej nr 92, dyryguje Alicja Mossakowska, eliminacje wojewódzkie,
     Wyższa Szkoła Muzyczna w Warszawie, maj 1977 rok.


      

     W 1984 roku dyrektorem szkoły zostaje Hanna Konwińska.     Zadbała o remont szkoły i wybudowanie na dawnym patio dużej sali gimnastycznej. Współpracowała
     z wybranymi szkołami z Europy. Dzięki Niej szkoła zyskała za patrona uznanego autora poezji dziecięcej, wsławionego też znakomitą powieścią „Akademia Pana Kleksa”, Jana Brzechwę.
     Pełniła funkcję dyrektora do 2012 roku. 

     Rok 1999 to rok kiedy zaczęliśmy wdrażać reformę oświaty, z tradycyjnej „ośmiolatki” staliśmy się „sześciolatką”, zmienił się wiek naszych uczniów. Był to dobry moment na zmianę Patrona szkoły. Wybór całej społeczności szkolnej padł na Jana Brzechwę – poetę radości. Jego wiersze znamy wszyscy od dziecka do ludzi dorosłych. Nadanie imienia odbyło się w maju 2004r.  
      

     W czasie minionego 45 – lecia opuściło szkołę ponad 3800 absolwentów, wśród nich jest wielu prawników, lekarzy, nauczycieli, pracowników społecznych.
      

     W 2012 roku funkcję dyrektora objęła Magdalena Rupniewska.
      

     2 czerwca 2015 roku obchodziliśmy 50-lecie powstania Placówki. 
     czytaj więcej


      

     Dzisiaj Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny intelektualny
     rozwój dziecka.
     Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej, zapewniająca bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.

     REPORTAŻ - TVN WARSZAWA
     "Fidel przeszedł między nami. Za młodzi byliśmy, żeby cokolwiek rozumieć"

      

     Źródło fotografii:
     https://www.facebook.com/Szkola-Podstawowa-nr92-w-Warszawie-117827738233314/
     https://warszawa.wikia.org/wiki/Szko%C5%82a_Podstawowa_nr_92_im._Jana_Brzechwy
     http://www.bpp.com.pl/92/fidel.htm?fbclid=IwAR0V5UknXyU0WG9yikITjaUhpDs6Y6a6AuBgrPqIQ61Qol14YAsMa1RcaeU

      
     Post opublikowany na Facebooku dnia 27.02.2020 przez Stowarzyszenie Zatrasie. 

     "Szukajcie a znajdziecie!"

     Nasze stowarzyszenie podjęło się wykonania kwerendy dokumentacji projektowej Szkoły Podstawowej Nr 92
     i Przedszkola Publicznego Nr 87 na Zatrasiu. Początkowo nie było to proste. Wydawało nam się, że dokumentacja projektowa będzie w Urzędzie Dzielnicy na Słowackiego. Niestety poza pozwoleniami na budowę wydawanymi
     w przeciągu ostatnich kilkunastu lat na takie kwestie jak: budowa placu zabaw, remont boiska szkolnego, termomodernizacja przedszkola nie wiele udało nam się znaleźć w Wydziale Architektury. 

     W pierwszej kolejności udało nam się odnaleźć dokumentację bezpośrednio w szkole. Dziękujemy Pani Marioli Pyśk - kierownikowi gospodarczemu SP92 za okazaną pomoc. Przy okazji pomogliśmy uporządkować kolejność
     w dokumentacji, co przy każdej okazji konieczności zajrzenia do niej będzie o wiele prostsze.

     W dokumentacji szkoły udało nam się znaleźć projekt wstępny projektu szkoły 18-izbowej proj. Jacek Nowicki i Wacław Materski. Projekt był opracowywany w 1962 r. Wtedy zapadła decyzja o zmianie projektu na realizację większej szkoły. W pierwszym opracowaniu makiety osiedla miała to być szkoła parterowa składająca się z łącznika i z trzech skrzydeł
     z charakterystycznymi świetlikami nad pracowniami. Było to nawiązanie do duńskiej szkoły Munkegårdsskole w Gentofte proj. Arne Jacobsena ukończonej w 1957 r.

     Potrzeby były większe. Okazało się, że początkowo szkoła ta miała obsługiwać nie tylko uczniów z Zatrasia, ale także z Sadów Żoliborskich oraz z Serka Żoliborskiego. Szkoła w Osiedlu Sady III miała być realizowana później.
     W związku z czym szkoła na Zatrasiu miała przyjąć ponad 700 uczniów (tyle co obecnie z uwagi na brak szkoły na Żoliborzu Południowym i Powązkach - do czasu kiedy zostanie oddana nowa szkoła przy ul. Anny German).

     Jacek Nowicki poszukiwał innego rozwiązania, również z krajów skandynawskich. Ostateczne rozwiązanie było inspirowane ze szkół projektowanych przez Osmo Sipari z Finlandii. Szkoła na Zatrasiu realizowana była według sztandarowego programu ówczesnego aparatu politycznego pt. "1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego". Większość ówczesnych placówek były realizowane z katalogu, m. in. założenia Zofii Fafiusowej (przykładowo wg jej koncepcji szkoła przy ul. Braci Załuskich). Architektom Zatrasia zależało w maksymalny sposób zindywidualizować projekt szkoły, która będzie zgodna z ich całościowym założeniem urbanistycznym osiedla.

     Dziś szkoła na Zatrasiu nie posiada na pierwszy rzut oka żadnych wybitnych cech jeśli chodzi o detal architektoniczny. Powodem tego jest nieudolna termomodernizacja szkoły wykonana ok. 2004 r. Oryginalnie szkoła była zaprojektowana w koncepcji neoplastycznej. Rytmiczny podział elewacji, biało-szara kolorystyka, dwa rodzaje struktury tynków, mozaika cementowa, podziały pionowe z czarnego lastryka, czy elementy z czarnego marblitu.

     W dokumentacji odnaleźliśmy wyłącznie projekt wstępny. Zakładał on jeszcze inne rozwiązanie. Przy tym samym zestawieniu struktury tynków (tj. gładki i terrazyt - baranek drobnoziarnisty) cała bryła szkoły miała być pomalowana na biało. Na niej kontrastowały słupy z czarnego lastryka, marblitu oraz z mozaiki, lecz nie grafitowej cementowej,
     a czerwonej terakoty o wymiarach 5x5 cm.

      Po przeprowadzeniu całej kwerendy będziemy mogli wykonać opracowanie, które będzie kluczowe dla naszego Urzędu. Dotyczy to nie tylko elewacji, ale także obiektów małej architektury, itp. Takie opracowanie ułatwiłoby pracę nam wszystkim, w tym przede wszystkim urzędnikom i konserwatorom. Dzięki temu wzrośnie świadomość architektoniczna, a co za tym idzie uczuli nie tylko na estetykę, ale i jakość wykonanych remontów. Im lepiej remont zostanie wykonany, tym dłużej będzie to służyło uczniom, pedagogom i innym użytkownikom tej szkoły. 

     źródło: https://www.facebook.com/osiedlezatrasie/posts/3413909338625583?__tn__=K-R

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych