• Sukcesy szkoły

    • "Projektanci edukacji. Od pomysłu po projektu"


    •  
      

    • SP nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie - organizator lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021


    • Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.

     Podejmowane przez Państwa inicjatywy przyczyniają się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.

     Dziękujemy za włączenie się w tegoroczne obchody DBI.

      

    • CODE WEEK 2020


    • Tematyka oraz sposób realizacji lekcji informatyki w naszej szkole zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Code Week 2020.

     Do wygranej przyczyniły się wszystkie podejmowane na zajęciach działania, które to miały, a także w dalszym ciągu mają na celu wspieranie nauki programowania i zdobywanie oraz rozwijanie przez naszych uczniów jakże ważnych w dzisiejszych czasach kompetencji cyfrowych.

      

    • CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO

    •  

      

    • VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA


    • Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

     • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
     • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
     • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
     • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
     • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
     • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
       


      

    • CERTYFIKAT PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

    • Certyfikat ten pełni rolę swoistego "znaku rozpoznawczego", informującego o ponadstandardowej pracy Naszej Szkoły, która wdraża nowe oraz modyfikuje stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

      

      

    • CERTYFIKAT BEZPIECZNA SZKOŁA


    •  

      

   •                                   

    • NAGRODA ALCUINA


    • Szkoła Podstawowa nr 92 jako PIERWSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W POLSCE otrzymała nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców Alkuin 2007

     Nagroda ALCUINA nadawana jest corocznie i ma na cel stymulowanie aktywności rodziców i ich zaangażowania w życie szkoły. Jest też uhonorowaniem wkładu organizacji i stowarzyszeń
     rodzicielskich w Europie, które w sposób aktywny włączają się w budowanie partnerstwa w edukacji szkolnej.

      

      

    • CERTYFIKAT SZKOŁY JAKOŚCI EKO-TOUR


    • Szkole Podstawowej nr 92 został przyznany w 2003 roku.
     Dokument ten świadczy wysokiej jakości działań Naszej Szkoły odpowiadającej normom sprawność zarządzania zgodnie z normą ISO9001:2000.
     Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki aktywnej współpracy całego środowiska
     opartej na partnerstwie uczniów, rodziców i uczniów.   

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684

   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych