• Sukcesy szkoły

    • CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO

    •  

      

    • VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA


    • Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

     • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
     • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
     • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
     • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
     • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
     • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
       


      

    • CERTYFIKAT BEZPIECZNA SZKOŁA


    •  

      

    • CERTYFIKAT PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

    • Certyfikat ten pełni rolę swoistego "znaku rozpoznawczego", informującego o ponadstandardowej pracy Naszej Szkoły, która wdraża nowe oraz modyfikuje stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

      

      

   •                             

    • NAGRODA ALCUINA


    • Szkoła Podstawowa nr 92 jako PIERWSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W POLSCE otrzymała nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców Alkuin 2007

     Nagroda ALCUINA nadawana jest corocznie i ma na cel stymulowanie aktywności rodziców i ich zaangażowania w życie szkoły. Jest też uhonorowaniem wkładu organizacji i stowarzyszeń
     rodzicielskich w Europie, które w sposób aktywny włączają się w budowanie partnerstwa w edukacji szkolnej.

      

      

    • CERTYFIKAT SZKOŁY JAKOŚCI EKO-TOUR


    • Szkole Podstawowej nr 92 został przyznany w 2003 roku.
     Dokument ten świadczy wysokiej jakości działań Naszej Szkoły odpowiadającej normom sprawność zarządzania zgodnie z normą ISO9001:2000.
     Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki aktywnej współpracy całego środowiska
     opartej na partnerstwie uczniów, rodziców i uczniów.   

      

    • NASZE OSIĄGNIĘCIA


    • Wyniki opublikowane we wtorek 24 maja 2016 r. przez CKE wskazują na to, że uczniowie najlepiej
     poradzili sobie z językiem polskim oraz językiem angielskim - średni wynik to 71 proc.
     Nieco słabiej wypadł sprawdzian szóstoklasisty z języka niemieckiego - 61 proc,
     a najtrudniejsza okazała się matematyka, w przypadku której średnia wyniosła 54 proc.
     A jak nasi uczniowie napisali sprawdzian kończący szkołę podstawową?

      

     Żoliborz w I części sprawdzianu zajął II miejsce w Warszawie.
     Szkoła Podstawowa nr 92 triumfalnie wróciła na II miejsce w dzielnicy.
     Język angielski nasi uczniowie napisali najlepiej w całej dzielnicy.
     Taki wynik cieszy bo to niewątpliwie duży sukces, a wszystko to dzięki wspólnej pracy uczniów,
     nauczycieli i rodziców. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. 
     Naszym kochanym szóstoklasistom gratulujemy i życzymy aby dostali się do wymarzonych
     szkół gimnazjalnych. 

      

    • WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY NA SKALI STANINOWEJ


    • Skala staninowa wykorzystywana jest do interpretacji wyników sprawdzianu zewnętrznego ale również do opracowywania analiz porównawczych, prowadzonych w szkole badań wyników nauczania. Umożliwia ona porównywanie średnich wyników szkoły w poszczególnych latach (a tym samym śledzenie trendów osiągnięć). Uzyskanie w kolejnych latach takiego samego średniego wyniku nie oznacza tego samego poziomu osiągnięć.

     W Polsce skala staninowa jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie. W praktyce Komisji utrwaliła się następująca tradycja nazywania kolejnych stanin:

     Numer stanina

     Nazwa stanina

     Przedział wyników
     wyrażony w %

     1

     Najniższy

     < 4%

     2

     Bardzo niski

     4% - 10%

     3

     Niski

     11% - 22%

     4

     Niżej średni

     23% - 39%

     5

     Średni

     40% - 59%

     6

     Wyżej średni

     60% - 76%

     7

     Wysoki

     77% - 88%

     8

     Bardzo wysoki

     89% - 95%

     9

     Najwyższy

     > 95%

      

      

     SKALA STANINOWA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO 1.04.2015 r.

     Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów w kraju, ustaliła, jak co roku, przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej. Ustalono również skalę staninową dla średnich wyników szkół.

      

     ROZKŁADY ŚREDNICH WYNIKÓW SZKÓŁ (W %) NA SKALI STANINOWEJ

     STANIN

     NAZWA STANINA

     CZĘŚĆ I (ogółem)

           CZĘŚĆ  II       
      (j. angielski)

     1

     najniższy

     23-51

     18-59

     2

     bardzo niski

     52-56

     60-64

     3

     niski

     57-60

     65-69

     4

     niżej średni

     61-63

     70-73

     5

     średni

     64-66

     74-78

     6

     wyżej średni

     67-70

     79-82

     7

     wysoki

     71-74

     83-86

     8

     bardzo wysoki

     75-79

     87-91

     9

     najwyższy

     80-96

     92-100

      

      

     Na podstawie tych danych oraz danych dotyczących przedziałów skali staninowej średnich wyników szkół w latach 2009 – 2014 zostało sporządzone następujące zestawienie:

      

       2009/2010 stanin 2010/2011 stanin 2011/2012 stanin 2012/2013 stanin 2013/2014 stanin
     SP92

     30,27

     9

     29,37

     8 28,65 9 29,68 8 32,73 9
     ŻOLIBORZ

     30,49

     9 29,76 8 29,32 9 29,49 8 31,81 9
     WARSZAWA

     29,06

     8 29,13 8 27,34 8 29 8 30,57 8

      

      

      

     2014/2015

     STANIN

      
      

     część I

     część II

     cz. I

     cz. II

      

     SP 92

     77,0%

     88,4%

     8

     8

      
      

     ŻOLIBORZ

     79,3%

     90,3%

     8

     8

      
      

     WARSZAWA

     77,8%

     89,0%

     8

     8

      

      

     Według powyższych danych  Szkoła Podstawowa nr 92, podobnie jak dzielnica Żoliborz oraz miasto st. Warszawa – osiągnęła w roku szkolnym 2014/2015 wynik BARDZO WYSOKI (stanin 8).


      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych