• Sukcesy szkoły

    • Dzień Bezpiecznego Internetu 2023


    •  
      

    • CODE WEEK 2022    •  
      

    • Aktywny powrót uczniów do szkoły WF z AWF


    • 7 czerwca 2022 r. odbyły się w naszej szkole badania naukowe pt. "Bateria testów do oceny fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej" realizowane w ramach Projektu MEiN "Aktywny powrót uczniów do szkoły WF z AWF". Badania były prowadzone przez studentów filii AWF z Białej Podlaski.

     Prowadzone badania dotyczyły oceny poziomu podstawowych umiejętności ruchowych, objętych podstawą programową, pozwalających uczniom szkoły podstawowej podejmować różnorodne formy poza dydaktycznej aktywności ruchowej. W badaniu wzięli udział uczniowie klas 1-8 (po jednej klasie z poziomu). Przebadanych zostało 103 uczniów.  Koordynatorem akcji był Pan Mariusz Jancik.

      

    • "Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu" 2022


    • Konkurs „Projektanci edukacji” (kiedyś „Projekt z klasą”) organizowany przez wydawnictwo Nowa Era ma na celu wyłonienie najciekawszych pomysłów na projekty edukacyjne.

     Inicjatywa popularyzuje pracę za pomocą projektu i jest kompleksowym programem wsparcia dla nauczycieli pragnących zmienić proces edukacyjny w wyjątkową przygodę.

     W naszej szkole na lekcjach informatyki dzieci mogły przygotować model w programie do modelowania 3D. Jest to ogromna wartość edukacyjna, ale również świetna zabawa dla uczniów.

      

      

    • Bohater-ON

    •  

     Projekt "Bohater-on" realizowano w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022.

     W ramach realizacji projektu w klasach V-VIII zostały przeprowadzone lekcje historii poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Uczniowie wysłuchali słuchowiska Mały- roznosiciel nadziei - opartego na wspomnieniach powstańczych. Przygotowana przez uczniówwystawa Poczta powstańcza stanowiła ilustrację do słuchowiska.

     Szkoła nasza pamięta o żołnierzach Powstania Warszawskiego. Dlatego w 14 września 2021 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły brał udział w odsłonięciu pomnika żołnierzy Zgrupowania AK „Żmija” na warszawskim Marymoncie. Pomnik jest określany mianem Marymonckiego Nieśmiertelnika.

     Zorganizowano Piknik Historyczny i Turniej Piłkarski poświęcony pamięci najmłodszego powstańca na Żoliborzu - Jędrusia Szwajkerta.

     Podczas Pikniku kolportowane jest specjalne wydanie gazetki szkolnej Kleksy 92 – numer propaguje wiedzę o Powstaniu Warszawskim wśród uczniów naszej szkoły. Ponadto młodzież w ramach przygotowań do Pikniku Historycznego bierze udział w Konkursie Historycznym. Uczniowie przygotowują plakaty, wystawy, prezentacje multimedialne związane z Powstaniem Warszawskim, stanowiące potem oprawę wydarzenia. Najlepsze prezentacje multimedialne Broń w Powstaniu Warszawskim oraz Dzieci powstańczej Warszawy zostały pokazane na lekcjach historii w klasach VII i VI.

     W ramach działań poświęconych Powstaniu 44 odbył się wieczór recytatorski. Uczniowie recytowali wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

     Podczas Pikniku powstał mural związany z Powstaniem Warszawskim, działała Poczta Polowa - dzieci oraz odwiedzający pisali kartki do żyjących Powstańców, czytano fragmenty listów powstańczych.

                 Równolegle z Piknikiem Historycznym drużyny piłkarskie żoliborskich szkół rozegrali mecze piłki nożnej. Zawodnicy grają w koszulkach z emblematem powstańczym stylizowanych na przedwojenne stroje sportowe.

     W przeddzień Pikniku Historycznego na cmentarz Wojskowe Powązki udała się grupa uczniów najstarszych klas wraz z pocztem sztandarowym, aby oddać hołd Powstańcom.

      

    • "Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu"


    •  
      

    • SP nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie - organizator lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021


    • Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.

     Podejmowane przez Państwa inicjatywy przyczyniają się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu.

     Dziękujemy za włączenie się w tegoroczne obchody DBI.

      

    • CODE WEEK 2020


    • Tematyka oraz sposób realizacji lekcji informatyki w naszej szkole zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Code Week 2020.

     Do wygranej przyczyniły się wszystkie podejmowane na zajęciach działania, które to miały, a także w dalszym ciągu mają na celu wspieranie nauki programowania i zdobywanie oraz rozwijanie przez naszych uczniów jakże ważnych w dzisiejszych czasach kompetencji cyfrowych.

      

    • CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO

    •  

      

    • VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA


    • Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

     • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
     • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
     • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
     • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
     • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
     • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
       


      

    • CERTYFIKAT PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

    • Certyfikat ten pełni rolę swoistego "znaku rozpoznawczego", informującego o ponadstandardowej pracy Naszej Szkoły, która wdraża nowe oraz modyfikuje stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

      

      

    • CERTYFIKAT BEZPIECZNA SZKOŁA


    •  

      

   •                                        

     

    • NAGRODA ALCUINA


    • Szkoła Podstawowa nr 92 jako PIERWSZA PLACÓWKA OŚWIATOWA W POLSCE otrzymała nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców Alkuin 2007

     Nagroda ALCUINA nadawana jest corocznie i ma na cel stymulowanie aktywności rodziców i ich zaangażowania w życie szkoły. Jest też uhonorowaniem wkładu organizacji i stowarzyszeń
     rodzicielskich w Europie, które w sposób aktywny włączają się w budowanie partnerstwa w edukacji szkolnej.

      

      

    • CERTYFIKAT SZKOŁY JAKOŚCI EKO-TOUR


    • Szkole Podstawowej nr 92 został przyznany w 2003 roku.
     Dokument ten świadczy wysokiej jakości działań Naszej Szkoły odpowiadającej normom sprawność zarządzania zgodnie z normą ISO9001:2000.
     Osiągnięcie takiego wyniku było możliwe dzięki aktywnej współpracy całego środowiska
     opartej na partnerstwie uczniów, rodziców i uczniów.   

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych