• Krótko o szkole


    •  


     Szkoła Podstawowa nr 92 powstała we wrześniu 1965r.

      

      

     Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 92 „DZIECIĘCĄ AKADEMIĄ PANA BRZECHWY” na warszawskim Żoliborzu.

      

     Naszymi wychowankami są dzieci pochodzące z najbliższego środowiska, a także wszystkie te,
     którym odpowiada klimat naszej szkoły.

      

     Wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa – jest naszym celem.

      

     Chcemy go osiągnąć

     poprzez wzajemną współpracę i motywację całego środowiska.

      

      

     Najważniejszymi wartościami, którymi się kierujemy, są:

     • otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka,

     • odpowiedzialność

      

     Wyróżnia nas: 

     • wysoka jakość nauczania,

     • nowoczesna baza szkoły,

     • zintegrowane środowisko

      

      

     MISJA SZKOŁY:
      

     Działamy po to, aby NASI UCZNIOWIE byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku;

      

     ICH RODZICE darzyli nas zaufaniem;

      

     PRACOWNICY SZKOŁY mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

      

     SZKOŁA cieszyła się uznaniem w środowisku.

      

     Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające uczenie.

      

     Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły, oraz promocji zdrowego stylu życia. czytaj więcej

      

     Staraliśmy się stworzyć szkołę, dla której najważniejszy jest rozwój ucznia. I chyba nam się udało. Dzisiaj Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniająca wysoki poziom nauczania i wszechstronny intelektualny rozwój dziecka.

      

     Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej, zapewniająca bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.

      

     Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowania.

      

     Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

      

     Wspomaga rodziców w procesie wychowawczym kształtując między innymi szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając nauczycieli.

      

     Twórcza kadra nauczycielska stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. czytaj więcej

      

     Nasi uczniowie osiągają  wysokie wynikiem sprawdzianu zewnętrznego, które są wyższe od wyników w mieście i województwie.

      

     Możemy się pochwalić licznymi sukcesami uczniów w konkursach pozaszkolnych na szczeblu dzielnicy, kraju. czytaj więcej

      

     Z dumą możemy stwierdzić, że wyróżnia nas przyjazna i życzliwa atmosfera oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.


      MOCNE STRONY PRACY SZKOŁY - GWARANCJA SUKCESU!


     Do niewątpliwych mocnych stron pracy szkoły można zaliczyć:

     • stabilny, zaangażowany, życzliwy, zintegrowany i wysokokwalifikowany zespół nauczycieli

     • bardzo dobra, oparta na życzliwości współpraca z rodzicami, 

     • wysoki poziom nauczania,

     • bardzo dobra praca pedagoga- terapeuty i logopedy,

     • bardzo dobra baza i wyposażenie szkoły,

     • zaangażowany, dbający o czystość budynku szkolnego zespół pracowników technicznych,

     • prężnie działający samorząd uczniowski – organizacja wyjazdowych sejmików samorządowych,

     • imprezy ogólnoszkolne, międzyklasowe i klasowe organizowane przy dużym zaangażowaniu, pomocy i udziale rodziców,

     • partnerskie, pełne wzajemnej życzliwości stosunki nauczycieli i rodziców,

      

     PONADTO:

      

     TANIEC TOWARZYSKI

      

     Krótko o klubie

      

     Przy naszej szkole od blisko 15 lat działa  Klub Tańca Towarzyskiego „FEELING”.

      

     W zajęciach tanecznych uczestniczy około 80 osób posiadających różne klasy taneczne od najniższej - „E”, do międzynarodowej klasy mistrzowskiej „S”. Tancerze z naszego klubu zajmują czołowe miejsca na turniejach rangi ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

      

     W ostatnim czasie udało się nam nawiązać bliską współpracę z jedną z najlepszych par zawodowych na świecie - Christopherem i Justyną Hopkins z Anglii. czytaj więcej

                                    

     CHÓR SZKOLNY „MAŁY WIWAT – przygotowuje koncerty i widowiska słowno – muzyczne dla szkoły, środowiska lokalnego, na spotkania z nauczycielami emerytami. Koncertuje także wspólnie z chórem absolwentów naszej szkoły „WIWAT”.

     W ramach wymiany kulturalnej przyjmujemy na terenie szkoły chóry z innych krajów, gościliśmy chóry z Danii, Włoch, Francji, Ukrainy i Litwy. Wymiana kulturalna między krajami uwrażliwia nasze dzieci, motywuje do nauki języków obcych (większość naszych dzieci bez trudu porozumiewa się w języku angielskim), pełni rolę poznawczą, podnosi kulturę bycia. Będąc za granicą nasze dzieci przynoszą chlubę nie tylko szkole, ale i Polsce. czytaj więcej
      

      

     ZAJĘCIA SPORTOWE

      

     Uczniowie uczestniczą we wszystkich formach współzawodnictwa sportowego organizowanego na terenie dzielnicy i miasta. Osiągają bardzo dobre wyniki, zajmują czołowe miejsca zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Wyróżniamy się w grze koszowej chłopców i dziewcząt, grze siatkowej, tenisie stołowym i ziemnym, a także w pływaniu. czytaj więcej

      

      
        

      

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684

   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych