• Krótko o szkole


    •  


     Szkoła Podstawowa nr 92 powstała we wrześniu 1965r.

      

      

     Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 92 „DZIECIĘCĄ AKADEMIĄ PANA BRZECHWY” na warszawskim Żoliborzu.

      

     Naszymi wychowankami są dzieci pochodzące z najbliższego środowiska, a także wszystkie te,
     którym odpowiada klimat naszej szkoły.

      

     Wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa – jest naszym celem.

      

     Chcemy go osiągnąć

     poprzez wzajemną współpracę i motywację całego środowiska.

      

      

     Najważniejszymi wartościami, którymi się kierujemy, są:

     • otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka,

     • odpowiedzialność

      

     Wyróżnia nas: 

     • wysoka jakość nauczania,

     • nowoczesna baza szkoły,

     • zintegrowane środowisko

      

      

     MISJA SZKOŁY:
      

     Działamy po to, aby NASI UCZNIOWIE byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku;

      

     ICH RODZICE darzyli nas zaufaniem;

      

     PRACOWNICY SZKOŁY mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

      

     SZKOŁA cieszyła się uznaniem w środowisku.

      

     Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, atmosferę życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające uczenie.

      

     Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły, oraz promocji zdrowego stylu życia. czytaj więcej

      

     Staraliśmy się stworzyć szkołę, dla której najważniejszy jest rozwój ucznia. I chyba nam się udało. Dzisiaj Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniająca wysoki poziom nauczania i wszechstronny intelektualny rozwój dziecka.

      

     Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej, zapewniająca bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole.

      

     Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowania.

      

     Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

      

     Wspomaga rodziców w procesie wychowawczym kształtując między innymi szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta. Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając nauczycieli.

      

     Twórcza kadra nauczycielska stale się dokształcająca i doskonaląca, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. czytaj więcej

      

     Nasi uczniowie osiągają  wysokie wynikiem sprawdzianu zewnętrznego, które są wyższe od wyników w mieście i województwie.

      

     Możemy się pochwalić licznymi sukcesami uczniów w konkursach pozaszkolnych na szczeblu dzielnicy, kraju. czytaj więcej

      

     Z dumą możemy stwierdzić, że wyróżnia nas przyjazna i życzliwa atmosfera oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.


      MOCNE STRONY PRACY SZKOŁY - GWARANCJA SUKCESU!


     Do niewątpliwych mocnych stron pracy szkoły można zaliczyć:

     • stabilny, zaangażowany, życzliwy, zintegrowany i wysokokwalifikowany zespół nauczycieli

     • bardzo dobra, oparta na życzliwości współpraca z rodzicami, 

     • wysoki poziom nauczania,

     • bardzo dobra praca pedagoga- terapeuty i logopedy,

     • bardzo dobra baza i wyposażenie szkoły,

     • zaangażowany, dbający o czystość budynku szkolnego zespół pracowników technicznych,

     • prężnie działający samorząd uczniowski – organizacja wyjazdowych sejmików samorządowych,

     • imprezy ogólnoszkolne, międzyklasowe i klasowe organizowane przy dużym zaangażowaniu, pomocy i udziale rodziców,

     • partnerskie, pełne wzajemnej życzliwości stosunki nauczycieli i rodziców,

      

     PONADTO:

      

     TANIEC TOWARZYSKI

      

     Krótko o klubie

      

     Przy naszej szkole od blisko 15 lat działa  Klub Tańca Towarzyskiego „FEELING”.

      

     W zajęciach tanecznych uczestniczy około 80 osób posiadających różne klasy taneczne od najniższej - „E”, do międzynarodowej klasy mistrzowskiej „S”. Tancerze z naszego klubu zajmują czołowe miejsca na turniejach rangi ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

      

     W ostatnim czasie udało się nam nawiązać bliską współpracę z jedną z najlepszych par zawodowych na świecie - Christopherem i Justyną Hopkins z Anglii. czytaj więcej

                                    

     CHÓR SZKOLNY „MAŁY WIWAT – przygotowuje koncerty i widowiska słowno – muzyczne dla szkoły i środowiska lokalnego. Koncertuje także wspólnie z chórem absolwentów naszej szkoły „WIWAT”.

     W ramach wymiany kulturalnej przyjmujemy na terenie szkoły chóry z innych krajów, gościliśmy chóry z Danii, Włoch, Francji, Ukrainy i Litwy. Wymiana kulturalna między krajami uwrażliwia nasze dzieci, motywuje do nauki języków obcych (większość naszych dzieci bez trudu porozumiewa się w języku angielskim), pełni rolę poznawczą, podnosi kulturę bycia. Będąc za granicą nasze dzieci przynoszą chlubę nie tylko szkole, ale i Polsce. czytaj więcej
      

      

     ZAJĘCIA SPORTOWE

      

     Od roku szkolnego 2022/23 w szkole funkcjonują oddziały sportowe o profilu lekkoatletycznym. Szkoła dysponuje  bogatym zapleczem sportowym, które obok dobrze przygotowanej, posiadającej uprawnienia trenerskie kadry pedagogicznej, umożliwia profesjonalne kształcenie sportowe. Zaplecze sportowe stanowią: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, 2 sale gimnastyczne mniejszych rozmiarów, siłownia, boisko sportowe z bieżnią, stanowiskiem do skoku wzwyż, w dal, pchnięcia kulą oraz siłownia plenerowa. Zamiłowanie do sportu uczniowie mogą rozwijać również w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gepard”. czytaj więcej
      

     Uczniowie uczestniczą we wszystkich formach współzawodnictwa sportowego organizowanego na terenie dzielnicy i miasta. Osiągają bardzo dobre wyniki, zajmują czołowe miejsca zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Wyróżniamy się w grze koszowej chłopców i dziewcząt, grze siatkowej, tenisie stołowym i ziemnym, a także w pływaniu. czytaj więcej

      

     Szkoła dysponuje 22 salami lekcyjnymi, w tym pracownią fizyko-chemiczną, językową, informatyczną, muzyczną, przyrodniczo – geograficzną, biologiczną, plastyczno – techniczną. Na parterze, przy głównym korytarzu usytuowane są sale lekcyjne dla uczniów klas I-III oraz dla oddziału przedszkolnego. Sale lekcyjne mieszczące się na parterze mają bezpośrednie wyjście na ogrodzony teren przyszkolny, na którym znajdują się między innymi dwa place zabaw  umożliwiające dzieciom różnorodne zabawy ruchowe, a także teren zielony wykorzystywany do spędzania przez uczniów przerw międzylekcyjnych oraz zajęć wychowania fizycznego dla młodszych uczniów, zajęć o charakterze integracyjnym i zajęć świetlicowych.  Z opieki świetlicowej mogą korzystać wszyscy uczniowie pracujących rodziców od klasy pierwszej do ósmej, w godzinach 7.00-17.30. Czas pobytu w świetlicy przeznaczony jest na różne aktywności uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów oraz związane z uroczystościami i wydarzeniami szkolnymi.  

     Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszą się obiady szkolne gotowane na miejscu, które przygotowywane są w oparciu o wytyczne dotyczące  zasad zdrowego odżywiania. Korzystanie z obiadów reguluje harmonogram szczegółowo określając godziny posiłków poszczególnych klas. Żywieniem w szkole objęte są również dzieci oddziału przedszkolnego, dla których obok obiadów przygotowywane są śniadania i podwieczorki. Ponadto szkoła jest uczestnikiem programów nakierowanych na zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie. Szkoła posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
      

     Szkoła tworzy i pielęgnuje tradycje, które wspomagają proces nauczania i uczenia się oraz kształtują u uczniów aktywną postawę. Na stałe w kalendarzu wydarzeń kulturalnych znajdują się między innymi: Pasowanie na Ucznia, Festiwal Nauki, Festiwal Zdrowia, Dzień Patrona, Piknik Historyczny im. Jędrusia Szwejkerta, Mikołajkowa Integracja Świąteczna.
      


      

     STADION SZKOLNY

      

     PRACOWNIA PLASTYCZNA
      

      

     PRACOWNIA JĘZYKÓW OBCYCH 
      

      

     PRACOWNIA FIZYKO-CHEMICZNA
        

      

     PRACOWNIA PRZYRODNICZA

        

      

     PRACOWNIA INFORMATYCZNA
      

      

     PRACOWNIE KLAS I-III Z WYJŚCIEM NA WŁASNY PLAC ZABAW
        

      

     STOŁÓWKA 
      

      


      

        

      

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych