• Specjaliści


   • PEGAGOG SZKOLNY

    Grażyna Bara

    Hanna Bogusz
    telefon: 222 771 683

     

    PSYCHOLOG SZKOLNY

    Paulina Makowska
    telefon: 222 771 684

     

    PEDAGOG TERAPEUTA

    Edyta Maćkiewicz

    Justyna Rosińska

     

    LOGOPEDA

    Elżbieta Rycaj

     

    NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA

    Marta Gluchowska

    Zofia Jędrzejewska

    Kinga Kranc

    Alina Łuć

    Małgorzata Myczko

    Katarzyna Osuch

    Paulia Piechocka

    Grzegorz Proskura

    Kinga Skwiot

    Agnieszka Ścibek

    Marta Woźnica

    Izabela Zdunek

     

    • Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna


    • Okres szkolny to czas intensywnego rozwoju dziecka.
     Rodzice w swych staraniach często czuja się bezsilni i wtedy ważne jest, by otoczyć siebie i swoje dziecko profesjonalna opieką.


     Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną nr 3
     przy ul. Felińskiego 15,
     posiadającą ofertę zajęć, z którą możecie się Państwo zapoznać, wchodząc na poniższy adres:
     OFERTA ZAJĘĆ .

      

    • UNPLUGGED - Program profilaktyczny dla klas 8


    • „Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych.

     Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne i akceptowane społecznie.


     Więcej informacji o programie profilaktyczym

     Tematyka spotkań dla Uczniów i Rodziców

     Zgoda na udział dziecka w programie profilaktycznym

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych