• Raporty Ewaluacji


   • Ewaluacja wewnątrzna 2019/2020
    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2017/2018
    Zachowanie bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych w kl. I - VII
    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2016/2017
    OBSZAR: Realizacja treści patriotycznych w oparciu o program wychowawczy szkoły
    WYMAGANIE: Strefa przynależności narodowej

    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2015/2016
    Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Upowszechnianie czytania wśród uczniów.
    Wymaganie: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podniesienie wskaźnika czytania wśród uczniów.

    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2014/2015
    OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
    Szkoła osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.
    RAPORT

     

     

    Ewaluacja zewnątrzna 2013/2014
    W dniach od 6 do 10 marca 2014 roku w naszej szkole przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. Na podstawie wizytacji Kuratorium Oświaty sporządziło raport, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.npseo.pl 
    lub w zamieszczonym poniżej załączniku.

    RAPORT

     

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2013/2014
    Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: 
    Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92
    w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014.

    RAPORT

     

    Szkolny raport ewaluacyjny opracowany na podstawie wyników sprawdzianu w klasie szóstej z lat 2012-2016

     

     

     

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • sp92strona@onet.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII - BRACTWO KERIN
  • Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej dziewcząt
  • BezpieczneFerieZImowe
  • WyczekiwanySnieg3a3c
  • fFESTIWAL ZDROWIA 2019
  • Warsztaty w klasie 6B "Jak być zmotywowanym do nauki
  • Polonistyczne sukcesy 5-klasistek
  • spotkanie autorskie z poetką Hanną Niewiadomską
  • Zima świetlica
  • MIŚ
  • Mikołajkowa integracja 5d
  • Klasa 5g w Zachęcie