• Raporty Ewaluacji


   • Ewaluacja wewnętrzna 2020/2021
    Nauczanie zdalne - korzyści i zagrożenia
    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2019/2020
    Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2017/2018
    Zachowanie bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych w kl. I - VII
    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2016/2017
    OBSZAR: Realizacja treści patriotycznych w oparciu o program wychowawczy szkoły
    WYMAGANIE: Strefa przynależności narodowej

    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2015/2016
    Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Upowszechnianie czytania wśród uczniów.
    Wymaganie: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podniesienie wskaźnika czytania wśród uczniów.
    RAPORT

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2014/2015
    OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
    Szkoła osiąga cele zgodnie z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.
    RAPORT

     

     

    Ewaluacja zewnątrzna 2013/2014
    W dniach od 6 do 10 marca 2014 roku w naszej szkole przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna. Na podstawie wizytacji Kuratorium Oświaty sporządziło raport, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.npseo.pl 
    lub w zamieszczonym poniżej załączniku.
    RAPORT

     

     

    Ewaluacja wewnątrzna 2013/2014
    Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze: 
    Respektowanie norm społecznych w Szkole Podstawowej Nr 92
    w Warszawie w roku szkolnym 2013-2014.
    RAPORT

     

    Szkolny raport ewaluacyjny opracowany na podstawie wyników sprawdzianu w klasie szóstej z lat 2012-2016

     

     

     

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych