• Informacje

     • INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


     • UWAGA!

      Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dyrektor - nadpłata za obiady szkolne za miesiąc marzec br. za 14 dni żywieniowych - zostaje przeniesiona do rozliczenia we wrześniu br.

      Uczniowie, którzy korzystają z obiadów w maju i czerwcu /według złożonych przez rodziców deklaracji/, będą rozliczeni z dokonanych wpłat za marzec do końca czerwca br.

      Zwroty za obiady opłacone w marcu wypłacane będą tylko uczniom z klas VIII, którzy zakończyli naukę w naszej szkole. Aby otrzymać zwrot środków finansowych należy skontaktować się drogą elektroniczną intendent@sp92.waw.pl i podać numer konta bankowego i właściciela tego konta.

      Rozliczenie wpłat za obiady szkolne - dokonanych  w marcu br:
      opłata za marzec wynosiła 22 dni x 6,00zł = 132,00zł
      Ilość wydanych obiadów w marcu 8 dni x 6,00zł = 48,00zł
      Nadpłata za obiady za miesiąc marzec br. wynosi 22 dni - 8 dni = 14 dni x 6,00zł =84,00zł.

      Maria Dutkiewicz

       

      W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu ewidencji obiadów każdy uczeń otrzymał spersonalizowaną kartę magnetyczną. W przypadku jej zgubienia koszt wyrobienia duplikatu w wysokości 20 zł ponosi rodzic. Po otrzymaniu nowej karty poprzednia zostaje unieważniona.

      OBIADY BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM, KTÓRZY MAJĄ AKTYWNĄ KARTĘ.

      KARTA ZOSTAJE AKTYWOWANA PO OPŁACENIU OBIADÓW. 

      Stawka żywieniowa za jeden obiad wynosi:

      - całomiesięczny abonament dla klas I-VIII: 6 zł

      - jednorazowy - 6,50 zł

      Szanowni Państwo,

      Opłata za miesiąc marzec (02.03.2020 - 31.03.2020) wynosi:

      22 dni x 6 zł = 132,00 zł

      WPŁAT DOKONUJEMY :

      1) przelewem do dnia 02.03.2020 na konto bankowe nr: 58-1030-1508-0000-0005-5098-7058

          z opisem (KODEM) podanym za pośrednictwem Librusa  - KOD NAZWISKO IMIĘ KLASA

      np. 48 Kowalski Jan kl. 5b

      Wpłaty bez kodów nie będą rejestrowane przez system komputerowy

      i karta obiadowa ucznie będzie nieaktywna

      2) u intendentki w pokoju nr 24

      w dniach: 26.02.2020-28.02.2020 oraz 02.03.2020 w godzinach 7.30-9.00

      BRAK OPŁATY DO DNIA 03.02.2020 OZNACZA REZYGNACJĘ Z OBIADÓW.

      Po dokonaniu opłaty przelewem w danym miesiącu proszę o przesłanie dowodu wpłaty na adres: intendent@sp92.waw.pl

      Wpłaty za posiłki dla rodzeństwa prosimy dokonywać oddzielnymi przelewami.

      Uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących warunków obowiązujących w szkolnej stołówce:

      NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 766/2015 PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 28 MAJA 2015

      informujemy co następuje:

      "Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostaniego dnia miesiąca poprzedzajęcego miesiąc,

      w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej".

      Nie dokonanie opłaty z góry, np. do końca września za pażdziernik,

      powoduje WYKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ CZYLI  REZYGNACJĘ Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW

      W przypadku opóźnienia wpłaty proszę o przesłanie dowodu wpłaty droga elektroniczną.

      OPŁATA ZA OBIAD JEDNORAZOWY WYNOSI 6,50 ZŁ

      POSIŁKI JEDNORAZOWE SPRZEDAWANE SĄ W OGRANICZONEJ ILOŚCI

      UWAGA!!!

      Od dnia 01 lutego 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
      11 września 2008r, w przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego.

      W DNIU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA OBIEDZIE NIE ODWOŁUJEMY POSIŁKU.

      Odwołania obiadów przyjmujemy:

      - e-mail: intendent@sp92.waw.pl

      INTENDENTKA ODPOWIADA NA PAŃSTWA MAILE TYLKO W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI.

      - tel. 22 633-97-17

      Nadpłata za dni nieobecne na obiedzie będzie rozliczana w następnym miesiącu.

      W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty.

      JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE P. INTENDENTKĘ.

      W przypadku rezygnacji z opłaconych już wcześniej obiadów należy zgłosić się z dowodem osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) do pokoju nr 24 po odbiór gotówki.

      KUCHNIA PRACUJE OD GODZINY 11.30 DO GODZINY 14.30

      Przerwy obiadowe

      1. 11.50 - 12.15

      2. 13.00 - 13.25

       

      Z poważaniem

         Intendentka: Maria Dutkiewicz

      Serdecznie zapraszamy

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • sp92strona@onet.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII - BRACTWO KERIN
  • Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej dziewcząt
  • BezpieczneFerieZImowe
  • WyczekiwanySnieg3a3c
  • fFESTIWAL ZDROWIA 2019
  • Warsztaty w klasie 6B "Jak być zmotywowanym do nauki
  • Polonistyczne sukcesy 5-klasistek
  • spotkanie autorskie z poetką Hanną Niewiadomską
  • Zima świetlica
  • MIŚ
  • Mikołajkowa integracja 5d
  • Klasa 5g w Zachęcie