• Informacje

     • INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


     • Szanowni Państwo,

      Zapraszamy uczniów, którzy mają opłacone abonamenty żywieniowe na obiady szkolne od dnia 5 września 2022- poniedziałek.

      W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu ewidencji obiadów każdy uczeń otrzymał spersonalizowaną kartę magnetyczną. W przypadku jej zgubienia koszt wyrobienia duplikatu w wysokości 20 zł ponosi rodzic. Po otrzymaniu nowej karty poprzednia zostaje unieważniona.

      OBIADY BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM, KTÓRZY MAJĄ AKTYWNĄ KARTĘ.

      KARTA ZOSTAJE AKTYWOWANA PO OPŁACENIU OBIADÓW. 

      Stawka żywieniowa za jeden obiad wynosi:

      - całomiesięczny abonament dla klas I-VIII: 8 zł

      całomiesięczny abonament dla oddziału przeszkolnego: 13 zł

      OPŁATY ZA POSIŁKI ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

      Oddział przedszkolny

      abonament od dnia 03.10.2022 do 31.10.2022

       21 dni x  13 zł =   273 zł

      Przypominamy rodzicom, że przy dokonywaniu płatności należy odliczyć tylko dni zgłoszone /odwołane mailowo

       
       

      Klasy I - VIII

      abonament od dnia 03.10.2022 do 28.10.2022

      19 dni x 8 zł = 152 zł

       
      Płatności za obiady należy dokonywać "z góry" np. do końca sierpnia za wrzesień - przelew bankowy

      Numer konta: 58 1030 1508 0000 0005 5098 7058

      Płatności dokonujemy z opisem (KODEM)

      Nowi uczniowie otrzymają kod za pośrednictwem Librusa  -

      KOD NAZWISKO IMIĘ KLASA

      48 Kowalski Jan kl. 5b

      Wpłaty bez kodów nie będą rejestrowane przez system komputerowy

      i karta obiadowa ucznie będzie nieaktywna.

      Wpłat za rodzeństwo prosimy dokonywać OSOBNO

      W przypadku dokonania płatności pierwszego dnia miesiąca lub w dniu poprzednim proszę o przesłanie dowodu wpłaty drogą elektroniczną.

      Od dnia 01 lutego 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r, w przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego.

      W DNIU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA OBIEDZIE NIE ODWOŁUJEMY POSIŁKU.

      Odwołania obiadów przyjmujemy:

      - e-mail: intendent@sp92.waw.pl

      W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty.

      W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych rodzice proszeni są o zgłoszenie tej rezygnacji, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu abonamentu.

      W razie pytań proszę o kontakt: intendent@sp92.waw.pl

      Uprzejmie prosimy o przestrzeganie warunków obowiązujących w szkolnej stołówce.

      INTENDENTKA ODPOWIADA NA PAŃSTWA MAILE TYLKO W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI.

       

      - tel. 222 771 685

      Nadpłata za dni nieobecne na obiedzie będzie rozliczana w następnym miesiącu.

      KUCHNIA PRACUJE OD GODZINY 11.30 DO GODZINY 14.30

      Z poważaniem

         Intendentka: Maria Dutkiewicz

      Serdecznie zapraszamy

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Biuletyn informacji publicznej