• Informacje

     • INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


     • Szanowni Państwo,

      Abonamenty będą aktywne przez pierwszy tydzień każdego miesiąca. W tym czasie czekamy na wniesienie opłaty. Jej brak spowoduje zablokowanie abonamentu.

      Uczniowie klas "0", I i II przychodzą do stołówki szkolnej pod opieką wychowawcy lub opiekuna świetlicy.

      Karty abonamentowe wydawane są dzieciom od klasy III.

      W sytuacji gdy uczeń zapomni/ zgubi kartę abonamentową należy zgłosić się do intendentki szkolnej do godz. 11.00 w celu zablokowania karty i wydanie potwierdzenia obiadu jednorazowego. W trakcie trwania obiadów owe potwierdzenia nie będą wydawane.

      W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu ewidencji obiadów każdy uczeń otrzymał spersonalizowaną kartę magnetyczną. W przypadku jej zgubienia koszt wyrobienia duplikatu w wysokości 20 zł ponosi rodzic. Po otrzymaniu nowej karty poprzednia zostaje unieważniona.

      OBIADY BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM, KTÓRZY MAJĄ AKTYWNĄ KARTĘ.

      KARTA ZOSTAJE AKTYWOWANA PO OPŁACENIU OBIADÓW. 

      Stawka żywieniowa za jeden obiad wynosi:

      - całomiesięczny abonament dla klas I-VIII: 7 zł

      całomiesięczny abonament dla oddziału przeszkolnego: 11 zł

      - jednorazowy - 8 zł

      OPŁATY ZA POSIŁKI ZA MIESIĄC STYCZEŃ:

      Oddział przedszkolny

       dni x  zł =  zł

      Klasy I - VIII

      od dnia 10.01.2022 do dnia 28.01.2022

      15 dni x 7 zł = 105 zł

      Płatności dokonujemy do dnia 14 stycznia 2022r.

       

      Prosimy o odliczenie dni, podczas których dzieci przebywały na kwarantannie oraz dni nauki zdalnej: 20.12, 21.12, 22.12, jeżeli nie były odliczone w grudniu.

      Z powodu bardzo dużych opóźnień w płatnościach za grudzień szkoła będzie dezaktualizowała abonamenty w przypadku braku wpłaty na koncie żywieniowym - po 14 stycznia 2022r.

      Numer konta: 58 1030 1508 0000 0005 5098 7058

       

      W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych w styczniua rodzice proszeni są o zgłoszenie tej rezygnacji, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu abonamentu w dniu 10 stycznia 2022r.


      Płatności dokonujemy  z opisem (KODEM) podanym za pośrednictwem Librusa  -

      KOD NAZWISKO IMIĘ KLASA

      np. 48 Kowalski Jan kl. 5b

      Wpłaty bez kodów nie będą rejestrowane przez system komputerowy

      i karta obiadowa ucznie będzie nieaktywna.

      Wpłat za rodzeństwo prosimy dokonywać OSOBNO

      W razie pytań proszę o kontakt: intendent@sp92.waw.pl

       

      Uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących warunków obowiązujących w szkolnej stołówce:

      Nie dokonanie opłaty z góry, np. do końca września za październik,

      powoduje WYKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ CZYLI  REZYGNACJĘ Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW.

      W przypadku opóźnienia wpłaty proszę o przesłanie dowodu wpłaty droga elektroniczną.

      OPŁATA ZA OBIAD JEDNORAZOWY WYNOSI 8 ZŁ

      POSIŁKI JEDNORAZOWE SPRZEDAWANE SĄ W OGRANICZONEJ ILOŚCI

      UWAGA!!!

      Od dnia 01 lutego 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r, w przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego.

      W DNIU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA OBIEDZIE NIE ODWOŁUJEMY POSIŁKU.

      Odwołania obiadów przyjmujemy:

      - e-mail: intendent@sp92.waw.pl

      INTENDENTKA ODPOWIADA NA PAŃSTWA MAILE TYLKO W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI.

      - tel. 222 771 685

      Nadpłata za dni nieobecne na obiedzie będzie rozliczana w następnym miesiącu.

      W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty.

      JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE P. INTENDENTKĘ.

      KUCHNIA PRACUJE OD GODZINY 11.30 DO GODZINY 14.30

       

      Z poważaniem

       

         Intendentka: Maria Dutkiewicz

      Serdecznie zapraszamy

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684

   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych