• Informacje

     • INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


     • UWAGA!

      W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu ewidencji obiadów każdy uczeń otrzymał spersonalizowaną kartę magnetyczną. W przypadku jej zgubienia koszt wyrobienia duplikatu w wysokości 20 zł ponosi rodzic. Po otrzymaniu nowej karty poprzednia zostaje unieważniona.

      OBIADY BĘDĄ WYDAWANE UCZNIOM, KTÓRZY MAJĄ AKTYWNĄ KARTĘ.

      KARTA ZOSTAJE AKTYWOWANA PO OPŁACENIU OBIADÓW. 

      Stawka żywieniowa za jeden obiad wynosi:

      - całomiesięczny abonament dla klas I-VIII: 6 zł

      całomiesięczny abonament dla oddziału przeszkolnego: 9 zł

      - jednorazowy - 6,50 zł

      Szanowni Państwo

      Z powodu obecnie panującej sytuacji pandemicznej dzieci jedzą obiady według ustalonego grafiku.

       

      OPŁATY ZA POSIŁKI ZA MIESIĄC CZERWIEC:

      Oddział przedszkolny

      21 dni x 9 zł = 189 zł


      Klasy 1 - 8

      16 dni x 6 zł = 96 zł

      (płatność za dni: 01.06, 02.06, 07.06-24.06.20211)

      Płatne przelewem bankowym
      Numer konta: 58 1030 1508 0000 0005 5098 7058
       


      Płatności dokonujemy  z opisem (KODEM) podanym za pośrednictwem Librusa  -

      KOD NAZWISKO IMIĘ KLASA

      np. 48 Kowalski Jan kl. 5b

      Wpłaty bez kodów nie będą rejestrowane przez system komputerowy

      i karta obiadowa ucznie będzie nieaktywna.

       

      Wpłat za rodzeństwo prosimy dokonywać OSOBNO

      W razie pytań proszę o kontakt: intendent@sp92.waw.pl

       

      Uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących warunków obowiązujących w szkolnej stołówce:

      NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 766/2015 PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Z DNIA 28 MAJA 2015

      informujemy co następuje:

      "Ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostaniego dnia miesiąca poprzedzajęcego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej".


      Nie dokonanie opłaty z góry, np. do końca września za pażdziernik,

      powoduje WYKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY OBIADOWEJ CZYLI  REZYGNACJĘ Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW.

      W przypadku opóźnienia wpłaty proszę o przesłanie dowodu wpłaty droga elektroniczną.

      OPŁATA ZA OBIAD JEDNORAZOWY WYNOSI 6,50 ZŁ

      POSIŁKI JEDNORAZOWE SPRZEDAWANE SĄ W OGRANICZONEJ ILOŚCI

      UWAGA!!!

      Od dnia 01 lutego 2017r., zgodnie z zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r, w przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień, z wyłączeniem pierwszego.

      W DNIU NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA OBIEDZIE NIE ODWOŁUJEMY POSIŁKU.

      Odwołania obiadów przyjmujemy:

      - e-mail: intendent@sp92.waw.pl

      INTENDENTKA ODPOWIADA NA PAŃSTWA MAILE TYLKO W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI.

      - tel. 22 633-97-17

      Nadpłata za dni nieobecne na obiedzie będzie rozliczana w następnym miesiącu.

      W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty.

      JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE P. INTENDENTKĘ.

      KUCHNIA PRACUJE OD GODZINY 11.30 DO GODZINY 14.30

       

      Z poważaniem

       

         Intendentka: Maria Dutkiewicz

      Serdecznie zapraszamy

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych