• Rada Rodziców

     • SKŁAD RADY RODZICÓW

     •  

      RADA RODZICÓW

       ROK SZKOLNY 2023 / 2024

       

      PREZYDIUM

      PRZEWODNICZĄCA -  Iwona Osowska (VIIIB)

      WICEPRZEWODNICZĄCA - Barbara Piechowicz (VIB)

      SEKRETARZ - Jan Pastwa (IIIB)

      SKARBNIK - Beata Bartkiewicz (IIB)


      Kontakt do Rady Rodziców - rada.rodzicow.sp92.warszawa@gmail.com

       

      Konto Rady Rodziców

      62 2030 0045 1110 0000 0057 8370

       

       

       

      List do Prezydenta RP

      Warszawa, dnia 21 lutego 2022 r.

       

      Rada Rodziców
      Szkoła Podstawowa nr 92
      im. Jana Brzechwy
      ul. Przasnyska 18a
      01-756 Warszawa 

       

       

      Szanowny Pan
      Andrzej Duda
      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

       

      Szanowny Panie Prezydencie,

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 92 w Warszawie przyłącza się do sprzeciwu wobec przyjętej 9 lutego 2022 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (tzw. „lex Czarnek”) i zwraca się o zastosowanie przez Pana prezydenckiego prawa weta.

      Zawarte w ustawie zmiany krytykowane są przez wiele środowisk, w tym również nas - rodziców. Odbierają one, nam rodzicom, możliwość decydowania o edukacji naszych dzieci. To my znamy najlepiej nasze dzieci, to my wiemy jakie zajęcia dodatkowe są dla nich najlepsze, jakie książki lubią czytać, z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Nie chcemy realizowania narzuconych z góry pomysłów edukacyjnych, nieuwzględniających specyfiki naszej szkoły i potrzeb naszych dzieci.  

      Przez wiele lat w każdej szkole wypracowany został indywidulany model współpracy nauczycieli, dyrekcji, rodziców oraz organu prowadzącego. Ograniczenie roli dyrektorów szkoły do bycia urzędnikiem i oddanie władzy w ręce kuratorów oświaty, zaburzy jej harmonijne działanie. A to właśnie dyrektor pełni rolę lidera w społeczności szkolnej, moderując dyskusję między rodzicami, nauczycielami i uczniami, szukając przyjaznych dla uczniów rozwiązań adekwatnych do potrzeb w danym miejscu i w danej chwili.

      Oczekujemy, by szkoła była miejscem dialogu. Chcemy mieć wpływ na to, jak to miejsce wygląda, w końcu nasze dzieci spędzają w nim połowę dnia. Szkoła nie może być miejscem walki politycznej. Ma być miejscem uczącym wrażliwości, nowoczesnego patriotyzmu, pracy zespołowej, przynależności do lokalnej społeczności.  Realizacja takiej wizji szkoły ma szanse powodzenia tylko w szkole lokalnej, a nie zarządzanej centralnie.

      Nie można też zapominać o tym, że dzieci mają swoje zdanie i my dorośli powinniśmy ich wysłuchać.

       

      Z wyrazami szacunku

       

      Rada Rodziców
      przy Szkole Podstawowej nr 92 w Warszawie

       

       

      PISMO DO MEiN

      Szanowni Państwo,

      Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o planowanych zmianach funkcjonowania szkół. Miniony rok był okupiony ogromnym wysiłkiem dzieci, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Spodziewaliśmy się zatem powrotu do znanej bezpiecznej rzeczywistości. Niestety, dowiedzieliśmy się, że czeka nas powrót do centralnego sterowania szkołą.

      Dotychczasowy model szkoły oparty na współdziałaniu: nauczycieli, dyrekcji, rodziców oraz organu prowadzącego, pozwolił nam wspólnymi siłami stworzyć miejsce, w którym ważne są tolerancja, praworządność, szacunek i zaufanie. Domagamy się, by nie odbierali nam Państwo możliwości decydowania o edukacji naszych dzieci.

      Wielokrotnie słyszymy o konieczności zmian w edukacji. Dlaczego nikt nie zapytał nas, jakich zmian oczekujemy. Szanowni Państwo, to my znamy najlepiej nasze dzieci, to my wiemy jakie zajęcia dodatkowe są dla nich najlepsze, jakie książki lubią czytać, z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Nie chcemy dla nich strachu przed realizowaniem narzuconych z góry pomysłów edukacyjnych, nieuwzględniających specyfiki naszej szkoły i potrzeb naszych dzieci.

      Dyrektorzy szkół pełnią rolę lidera w społeczności szkolnej, moderują dyskusję między rodzicami, nauczycielami i uczniami, szukając przyjaznych dla uczniów rozwiązań adekwatnych do potrzeb. W naszej ocenie, zapowiadane zmiany ograniczają rolę dyrekcji do realizowania wytycznych kuratora, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Bardzo nas niepokoi wizja szkoły przedstawiona przez ministra Czarnka.

      Nie zgadzamy się na to by dyrektor stał się urzędnikiem. To człowiek, który pracuje z najbardziej wrażliwą materią - z naszymi dziećmi. Nasza szkoła nie może być miejscem walki politycznej.  Jest miejscem, gdzie nasze dzieci spędzają połowę dnia. Oczekujemy by szkoła pozostała miejscem dialogu, chcemy mieć wpływ na to jak to miejsce wygląda, w jakiej atmosferze pracują zatrudnieni tam ludzie.

      Zależy nam na tym, by szkoła była miejscem uczącym wrażliwości, nowoczesnego patriotyzmu, pracy zespołowej, przynależności do lokalnej społeczności.  Realizacja takiej wizji szkoły ma szanse powodzenia tylko w szkole autonomicznej, a nie upolitycznionej.

       

      Warszawa, 24 czerwca 2021 r.    

       

       

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                         W imieniu Rady Rodziców SP 92 w Warszawie

                                                                                      Iwona Osowska – przewodnicząca

       

       

       

      Do wiadomości:

      - dyrektor SP 92 w Warszawie

      - Kuratorium oświaty w Warszawie

      - Biuro Edukacji m st. Warszawy

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych