• Rada Rodziców

     • SKŁAD RADY RODZICÓW

     •  

      RADA RODZICÓW

       ROK SZKOLNY 2020/ 2021

       

      PREZYDIUM

      PRZEWODNICZĄCA -  Iwona Osowska (VB)

      WICEPRZEWODNICZĄCA - Sylwia Jasińska (IVC)

      SEKRETARZ - Monika Stawicka (VIIA)

      SKARBNIK - p.o. Iwona Osowska (VB)

      CZŁONEK - Krzysztof Bytomski (IIIC), Agnieszka Grygo (IC), Marzena Wójcik (IIB)


      Kontakt do Rady Rodziców - rada.rodzicow.sp92.warszawa@gmail.com

       

      Konto Rady Rodziców

      62 2030 0045 1110 0000 0057 8370

       

       

       

      PISMO DO MEiN

       

      Szanowni Państwo,

      Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o planowanych zmianach funkcjonowania szkół. Miniony rok był okupiony ogromnym wysiłkiem dzieci, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Spodziewaliśmy się zatem powrotu do znanej bezpiecznej rzeczywistości. Niestety, dowiedzieliśmy się, że czeka nas powrót do centralnego sterowania szkołą.

      Dotychczasowy model szkoły oparty na współdziałaniu: nauczycieli, dyrekcji, rodziców oraz organu prowadzącego, pozwolił nam wspólnymi siłami stworzyć miejsce, w którym ważne są tolerancja, praworządność, szacunek i zaufanie. Domagamy się, by nie odbierali nam Państwo możliwości decydowania o edukacji naszych dzieci.

      Wielokrotnie słyszymy o konieczności zmian w edukacji. Dlaczego nikt nie zapytał nas, jakich zmian oczekujemy. Szanowni Państwo, to my znamy najlepiej nasze dzieci, to my wiemy jakie zajęcia dodatkowe są dla nich najlepsze, jakie książki lubią czytać, z jakimi problemami zmagają się na co dzień. Nie chcemy dla nich strachu przed realizowaniem narzuconych z góry pomysłów edukacyjnych, nieuwzględniających specyfiki naszej szkoły i potrzeb naszych dzieci.

      Dyrektorzy szkół pełnią rolę lidera w społeczności szkolnej, moderują dyskusję między rodzicami, nauczycielami i uczniami, szukając przyjaznych dla uczniów rozwiązań adekwatnych do potrzeb. W naszej ocenie, zapowiadane zmiany ograniczają rolę dyrekcji do realizowania wytycznych kuratora, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Bardzo nas niepokoi wizja szkoły przedstawiona przez ministra Czarnka.

      Nie zgadzamy się na to by dyrektor stał się urzędnikiem. To człowiek, który pracuje z najbardziej wrażliwą materią - z naszymi dziećmi. Nasza szkoła nie może być miejscem walki politycznej.  Jest miejscem, gdzie nasze dzieci spędzają połowę dnia. Oczekujemy by szkoła pozostała miejscem dialogu, chcemy mieć wpływ na to jak to miejsce wygląda, w jakiej atmosferze pracują zatrudnieni tam ludzie.

      Zależy nam na tym, by szkoła była miejscem uczącym wrażliwości, nowoczesnego patriotyzmu, pracy zespołowej, przynależności do lokalnej społeczności.  Realizacja takiej wizji szkoły ma szanse powodzenia tylko w szkole autonomicznej, a nie upolitycznionej.

       

      Warszawa, 24 czerwca 2021 r.    

       

       

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                         W imieniu Rady Rodziców SP 92 w Warszawie

                                                                                      Iwona Osowska – przewodnicząca

       

       

       

      Do wiadomości:

      - dyrektor SP 92 w Warszawie

      - Kuratorium oświaty w Warszawie

      - Biuro Edukacji m st. Warszawy

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych