• RODO

    •  

     Szanowni Państwo

      

     Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie informuje, iż:

      

     • Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły tel. 22 633 97 17  adres ul. Przasnyska 18a; 01-756 Warszawa;

      

     • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Fliciński ,adres e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

      

     • dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy;

      

     • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

      

     • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

      

     • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;

      

     • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania;

      

     • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

      

     • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność  realizacji w/w zadań przez ADO;

      

     • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu;

      

     • Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

      

      

     Dyrektor Szkoły

     Magdalena Rupniewska

      

     Informacja dotycząca przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH
     przez Szkołę Podstawową nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • sp92strona@onet.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII - BRACTWO KERIN
  • Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej dziewcząt
  • BezpieczneFerieZImowe
  • WyczekiwanySnieg3a3c
  • fFESTIWAL ZDROWIA 2019
  • Warsztaty w klasie 6B "Jak być zmotywowanym do nauki
  • Polonistyczne sukcesy 5-klasistek
  • spotkanie autorskie z poetką Hanną Niewiadomską
  • Zima świetlica
  • MIŚ
  • Mikołajkowa integracja 5d
  • Klasa 5g w Zachęcie