• Muzyczne Pasje

     • Urodziny Fryderyka Chopina


     • ​​​​​​

               

       

     • Muzyczne talenty


     • Muzyczne pasje i muzyczne talenty - część 3. 

      Maciej Barnaś - kompozytor muzyki elektronicznej. 

      Muzyka elektroniczna – muzyka tworzona głównie lub wyłącznie za pomocą elektrofonów (elektromechanicznych i elektronicznych instrumentów muzycznych) oraz urządzeń elektronicznych przetwarzających dźwięki pozamuzyczne lub generowane przez tradycyjne instrumenty akustyczne. 

      Zastosowanie komputera w muzyce jest obecnie bardzo szerokie. Może on pełnić funkcję studia nagraniowego, urządzenia przekształcającego lub generującego dźwięki, edytora tekstowego do partytury, analizatora widma dźwięku, etc. Termin „muzyka komputerowa” wiąże się jednak z innym jego zastosowaniem, mianowicie: komponowaniem muzyki. Tworzono specjalne algorytmy – czyli ciągi zadanych operacji, które generowały odpowiednie kody. Odczytując je uzyskiwano kolejne dźwięki utworu. Wraz z postępem technologicznym operacje te stawały się coraz bardziej skomplikowane i zaczęły obejmować wszystkie parametry dzieła.

       

     • Muzyczne talenty


     • Muzyczne pasje i muzyczne talenty - część 2

      Może przyszły kompozytor ?

      Janek Raval mówi o sobie:

      "Oczywiście nie jestem ani znany, ani jakoś bardzo doświadczony ale tak, komponuję muzykę do własnych gier i seriali.
      Najlepszą jest oczywiście Memok's Theme nad którą pracowałem kilka dni z pomocą taty :)
      Korzystam z iPada, na którym w aplikacji "GarageBand" zaczynam myśleć nad nowym fragmentem muzycznym.
      Moja motywacja to: reakcja innych, jakość gry, sama przyjemność ze słuchania i chyba tyle..."


       

     • Muzyczne talenty


     • Muzyczny profil naszej szkoły to nie tylko działalność chóru Mały Wiwat. 

      Muzyczne pasje i muzyczne talenty. 

      Kaja Fedorowicz - piosenka  Reginy Spektor "Two birds"

       

       

       

     • Wycieczka do ... ORGANÓW

     •  

      Nazywany często królem instrumentów - nie tylko ze względu na swój rozmiar. Często imituje on brzmienia innych instrumentów (skrzypce, obój, fagot itp.)

      Poniższy film to opowieść o organach, które znajdują się w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka w Warszawie.

      Szczegónie zapraszamy uczniów klas 6, którzy w tym semestrze mieli odwiedzić i zobaczyć z bliska ten niezwykły instrument.

      WYCIECZKA -> WSTĘP WOLNY :)

       

     • Muzyka w klasach 4-7 - flet prosty


     •  Wszystkie podstawowe dźwięki, wolne tempo smiley       

     • "Lekcja muzyki inaczej"


     • Kolejne zajęcia projektu "LEKCJA MUZYKI INACZEJ" dla klas siódmych za nami. 
      Jak co miesiąc gościliśmy w Mazowieckim Instytucie Kultury. 

      Uczniowie mieli okazję usłyszeć utwoty między innymi Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena w niecodziennej aranżacji. 
      Nawiązanie do postaci Beethovena nie było przypadkowe, ponieważ rok 2020 ogłoszony został 
      ROKIEM LUDWIGA VAN BEETHOVENA

      Kompozytor urodził się 16 grudnia 1770 roku w Bonn zmarł w 1827 roku w Wiedniu. 
      W roku 2020 przypada 250. rocznica jego urodzin.

       

     • FOLKLOR


     • Na lekcjach muzyki uczniowie nie tylko uczą się na temat polskich tańców narodowych.
      Nasi uczniowie sami wyszukują informacje o wybranym regionie etnograficznym.
      Dzięki uprzejmości Uczennicy z klasy 4b i Jej Rodziców uczniowie poszczególnych klas
      mieli okazję obejrzeć oryginalne stroje kurpiowskie.

      Polska ma bardzo bogatą kulturę ludową, która rozwijała się przez wiele wieków.
      Składają się na nią tradycje, zwyczaje, wierzenia oraz sztuka.
      Do twórczości ludowej zaliczamy baśnie, podania, przysłowia, dzieła plastyczne,
      pieśni, tańce, instrumenty, zabawy, stroje i potrawy regionalne.

       

       

       

       

     • RURKI BUM-BUM


     • RURKI BUM-BUM, CZYLI SPOSÓB NA AKTYWNOŚĆ MUZYCZNĄ. 

      RYTM, HARMONIA I MELODIA

      RYTM
       Granie do jakiejś piosenki z wyraźnym bitem lub zabawa w parach z wymyślaniem własnych rytmów. Przemycanie rytmów w większości kategorii jest łatwe dlatego osobno występuje rzadko lub krótko jako przygotowanie do zabawy gdzie pojawi się rytm.

       

      HARMONIA
      Rurki w każdej drużynie mogą zamienić się na wymyślone przez dzieci postacie bohaterów,
      wykorzystując też wyobraźnię do zabawy. 

       

      MELODIA
      Łatwiej zaśpiewać piosenkę niż zagrać prostą melodię.
      To wciąga każdego  :)

       

       

       

     • SPOTKANIA Z FILHARMONIĄ

     • "Pod niebem Paryża"

      Muzyka francuska zawsze ujmowała słuchaczy swoim wyjątkowym urokiem, lekkością, elegancją i wdziękiem. Zawsze też odznaczała się szczególną dbałością o bogatą, wysmakowaną kolorystykę dźwiękową. Wydaje się, że brzmienie fletu, akordeonu i perkusji dobrze współgra z jej charakterem, dlatego te trzy instrumenty posłużą nam do prezentacji dorobku francuskich kompozytorów. Flet i akordeon należą do rodziny instrumentów dętych, która we Francji cieszy się szczególnymi względami. Usłyszymy je zarówno w muzyce dawnej, w której akordeon zastąpi organy, jak i w utworach współczesnych, posługujących się nowym językiem dźwiękowym. Znakomicie potrafi go wyrazić perkusja, która często służy artystycznym eksperymentom i fascynuje różnorodnością brzmienia.

       

       

       

     • PROJEKT LEKCJA MUZYKI INACZEJ

     •  
      W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 7 biorą  udział w projekcie edukacyjnym "Lekcja muzyki inaczej".

      Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych. Jest to grupa wiekowa, która poszukuje własnego gustu muzycznego i jest bardzo podatna na wpływy kultury masowej, często na niskim poziomie artystycznym. Program projektu jest dopasowany do roku szkolnego - koncerty, wraz z komentarzem i praktycznymi ćwiczeniami, odbywają się raz w miesiącu od października 2019 do kwietnia 2020, w Sali Widowiskowej Mazowieckiego Instytutu Kultury.

      Podczas kolejnych Lekcji młoda publiczność zapoznaje się z najważniejszymi elementami muzyki, jakimi są m.in. rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika. Artyści, biorący udział w projekcie, zaprezentują muzykę wokalną i instrumentalną, różne gatunki i style muzyczne (jazz, swing, blues, muzykę klasyczną i rozrywkową), a także zwrócą uwagę na pracę indywidualną i zespołową, konieczną do odniesienia sukcesu artystycznego.

      Formuła spotkań to nie tylko koncerty na bardzo wysokim poziomie artystycznym, podczas których występóją wybitni polscy muzycy sceny jazzowej i rozrywkowej. Integralną częścią spotkań jest metodyczny komentarz Piotra Biskupskiego - pedagoga, autora projektu i występującego podczas koncertów perkusisty. Informacje prezentowane są  w ciekawy dla młodzieży sposób, a wiedza teoretyczna poparta jest muzycznymi przykładami w wykonaniu zespołu. Ważnym pod względem edukacyjnym elementem spotkań jest współtworzenie muzyki przez publiczność (młodzież włącza się m.in. poprzez wyklaskiwanie schematów rytmicznych, śpiewanie prostych melodii, próbę rozpoznawania stylów muzycznych). Szczególnie zachęcający dla odbiorców z tej grupy wiekowej jest dobór prezentowanych instrumentów: m.in. perkusja, gitara elektryczna i gitara basowa. Instrumenty te znane są młodzieży z muzyki popularnej, ale podczas spotkań zostają pokazane w inny, profesjonalny i wirtuozowski sposób. Pod kierunkiem muzyków, uczestnicząca systematycznie w spotkaniach grupa młodzieży może rozwijać swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę o muzyce, a także, co jest jednym z głównych celów projektu, zostaje zachęcona do samodzielnego uczestniczenia w życiu muzycznym i kulturalnym swojej szkoły i okolicy.

       


       

      Główne cele zadania to: poszerzenie wiedzy teoretycznej o muzyce i rozwinięcie praktycznych umiejętności młodzieży w tej dziedzinie, zainteresowanie młodzieży różnorodnymi stylami muzycznymi, różnymi instrumentami i śpiewem, wskazanie inspirujących źródeł muzycznych na wysokim poziomie, z których młodzież będzie korzystać w przyszłości, zachęcenie młodzieży do własnych działań i aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, zainspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych prób tworzenia muzyki (indywidualnie lub zespołowo), nakłonienie młodzieży do czerpania z dostępnych źródeł muzyki w sposób świadomy i krytyczny, zachęcenie młodzieży do uczestniczenia w wydarzeniach muzycznych na wysokim poziomie artystycznym (poprzez zaprezentowanie na żywo umiejętności wybitnych polskich muzyków).

       

     • Bajka o "Czerwonym Kapturku"


     • 21 października 2019 roku - Spotkanie z muzyką klas 1-3 i 4a.
      Uczniowie wysłuchali muzycznej bajki o "Czerwonym Kapturku".

       

       

     • SPOTKANIA Z MUZYKĄ

     • Od kilkudziesięciu lat Filharmonia Narodowa dociera tam, gdzie mieszkają ludzie ciekawi muzyki. Zdarza się, że wyprawa na koncert jest dla nich niełatwym zadaniem, podobnie jak wybór odpowiedniego repertuaru. „Spotkania z Muzyką” – dla młodych i zupełnie małych melomanów, dla ich nauczycieli i rodziców – są więc szansą na rozwijanie muzycznych zainteresowań. Pozwalają obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, podpatrywać grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, w końcu doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką.

      Niezależnie od czasu powstania prezentowanej muzyki i od tematyki koncertów, wszystkie audycje mają charakter kameralny, co zmniejsza dystans pomiędzy sceną a widownią, między wykonawcami a słuchaczami. Gospodarzami spotkań są prelegenci, który dzielą się swoją wiedzą muzyczną.

      Od obecnego roku szkolnego również nasza szkoła została zakwalifikowana do tego rozwijającego wrażliwość i budzącego ciekawość uczniów projektu edukacyjnego. Ideą edukacji Filharmonii Narodowej jest założenie, że rozwój i doskonalenie się człowieka jest procesem ciągłym i dotyczy wszystkich. Dlatego Szkolna Rada Rodziców wraz z Nauczycielami wspierają starania, aby muzyka docierała do uczniów, łagodziła dziecięce emocje, wyzwalając zdrowotne endorfiny oraz wzbogacała życie kulturalne szkoły. 

      Serdecznie zapraszamy.


     • II edycja warsztatów z harfistką


     • 29.11.2017r. w naszej szkole odbyły się już kolejne warsztaty na poziomie klas czwartych z harfą.

      RELACJA

       

     • KONCERT KLARNETOWY

     •  
      W poniedziałek 25 lutego odbył się w szkole koncert ośmiorga uczniów warszawskich szkół muzycznych I i II stopnia, połączony z lekcją o budowie instrumentu i etapach powstawania źródła dźwięku czyli stroika. Laureaci konkursów klarnetowych i festiwali – Kwartet klarnetowy pod kierunkiem pani profesor Małgorzaty Czachowskiej, wykonał opracowania utworów: Błękitnej Rapsodii G. Gershwina, Walca kwiatów z baletu Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego oraz Tanga A. Piazzolli.

      Na podstawie występu dwojga najmłodszych wiekiem i czasem nauki solistów, oraz duetu klarnetowego, uczniowie naszej szkoły mogli poznać sposób kształcenia w szkole muzycznej i tajniki  gry na instrumencie dętym drewnianym. Zainteresowanie było bardzo duże, w dwóch prezentacjach uczestniczyło 14 klas i uczniowie świetlicy.  Dziękujemy za ten pouczający i rozwijający wrażliwość artystyczną, wzbudzający podziw i wzruszenie koncert, i zapraszamy z nowymi utworami.  

       

     • Z TAŃCEM PRZEZ WIEKI - KONCERT

     •  

      Z TAŃCEM PRZEZ WIEKI - RELACJA

      Dnia 21 lutego 2018r. w naszej szkole odbył się koncert instrumentalny na fidel- strunowy smyczkowy instrument średniowieczny, używany w muzyce dworskiej do tańca i pieśni, harfę i skrzypce.

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych