• REKRUTACJA


    • POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ - PREZENTACJA
      

     Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2024/2025 do:

     oddziału przedszkolnego -  klasa "0"
      

     Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025


     Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


     Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025

      


      

     Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

     Kontynuacja edukacji przedszkolnej

     Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

     Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

     Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

     Od 5 marca, od godz. 13.00

     Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

     Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

     Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

     Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wszystkie te dokumenty można złożyć:

     • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,
     lub
     • wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

     [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

     25 kwietnia, od godz. 13.00

     Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

     Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

     9 maja, od godz. 13.00

     Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
      

     https://sp92warszawa.edupage.org/a/biblioteka https://sp92warszawa.edupage.org/a/edukacja-teatralna https://sp92warszawa.edupage.org/a/sport https://sp92warszawa.edupage.org/a/materialy-dla-uczniow https://sp92warszawa.edupage.org/a/wolontariat

    • Dlaczego my?

      • Sympatyczni pracownicy
      • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole.
      • Nie tylko JA!
      • Otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka.
      • Sport
      • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
      • Muzyka
      • Pasja jest bardzo ważna!
      • Nauka
      • Akademia naukowa PANA KLEKSA.
      • Sukces
      • Wysoki poziom nauczania.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych