• REKRUTACJA

   •  

    Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

    oraz postępowanie odwoławcze

     

    W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

    Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

     

    Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

     

    1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
    2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
    3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
    4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
     7 dni od dnia otrzymania odwołania.
    5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     

    Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     

     

     

    ‼Uwaga Rodzice ‼

    NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI

    Nowy Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych - rok szkolny 2020/2021

    Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - rok szkolny 2020/2021

     

    - Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki: sp92@edu.um.warszawa.pl

    - Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego,
    1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

    - W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.


     

    Szanowni Rodzice

    W związku ze zbliżającą się rekrutacją zapraszamy wszystkich zainteresowanych
    edukacją dzieci w naszej szkole do zapoznania się poniższymi dokumentami:

     

    Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

    Harmonogram rekrutacji

    Kryteria rekrutacji

    Zasady przyjęć

    Kryterium dochodowe

     

    Rekrutacja do klas pierwszych

    Harmonogram rekrutacji

    Kryteria rekrutacji

    Zasady przyjęć do klasy I
     

   • Dlaczego my?

     • Sympatyczni pracownicy
     • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole.
     • Nie tylko JA!
     • Otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka.
     • Sport
     • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
     • Muzyka
     • Pasja jest bardzo ważna!
     • Nauka
     • Akademia naukowa PANA KLEKSA.
     • Sukces
     • Wysoki poziom nauczania.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • sp92strona@onet.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII - BRACTWO KERIN
  • Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej dziewcząt
  • BezpieczneFerieZImowe
  • WyczekiwanySnieg3a3c
  • fFESTIWAL ZDROWIA 2019
  • Warsztaty w klasie 6B "Jak być zmotywowanym do nauki
  • Polonistyczne sukcesy 5-klasistek
  • spotkanie autorskie z poetką Hanną Niewiadomską
  • Zima świetlica
  • MIŚ
  • Mikołajkowa integracja 5d
  • Klasa 5g w Zachęcie