• REKRUTACJA

     • STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

     • Ogólne zasady rekrutacji


       Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych reguluje rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

       

      1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

      • z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
      • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
      • przyjęcie dzieci spoza rejonu nie może spowodować pogorszenia warunków pracy szkoły.

       

      2. Kryteria przyjmowania dzieci spoza obwodu szkoły:

      • dzieci pracowników szkoły,
      • dzieci, których rodzeństwo uczy się w tej szkole,
      •  inne dzieci na podstawie podania z uzasadnieniem prośby o przyjęcie dziecka

       

      3. W ramach rekrutacji przewiduje się:

      • spotkanie informacyjne z rodzicami,
      • zajęcia adaptacyjne z dziećmi

       

       Termin spotkania informacyjnego z rodzicami i dziećmi przyszłych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych ustala dyrektor szkoły.

      • W spotkaniach uczestniczą: dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik świetlicy, wychowawcy przyszłych klas, pedagog szkolny, psycholog, pedagog terapeuta, logopeda i inne zaproszone osoby.
      • Listy przyjętych dzieci sporządza do końca czerwca dyrektor szkoły    

       

               Zapisy dzieci do klas pierwszych (dla dzieci 6 i 7 letnich) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014   będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

      http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=5346

       

       Sześciolatek w szkole - dowiedz sie więcej - http://www.6latki.men.gov.pl

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych