PROJEKT PROZDROWOTNY WYDARZENIA PROZDROWOTNE AKADEMIA RUCHU "Fleksik"

Promocja Zdrowia

PROJEKT PROZDROWOTNY

„Dbam o siebie i umiem pomóc innym” pod takim hasłem 29 listopada 2016r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Festiwalu Zdrowia.

 

         W pierwszej części odbył się pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez ratowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Meditrans. W drugiej części każdy z uczestników mógł skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk promujących zdrowe odżywianie oraz profilaktykę. Uczono pierwszej pomocy, techniki opatrywania ran i bandażowania. Można było zapoznać się z piramidą żywienia, poznać korzystne działanie warzyw i owoców. Uczestnicy festiwalu mieli także okazję popisać się swoją wiedzą na temat zdrowia i ekologicznego trybu życia odpowiadając na pytania w quizie dotyczącym tych zagadnień. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w grach zręcznościowych oraz zmierzyć się z dyscyplinami sportowymi, takimi jak skoki na skakance czy skoki krzyżowe.

Nie obyło się również bez zdrowego poczęstunku, soków owocowych i warzywnych  oraz degustacji mleka przygotowanej przez firmę Adam-Pol.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły (klasa Oa i Ob) przygotowali wraz z wychowawcami i Rodzicami zdrowe owocowe szaszłyki, różnorodne sałatki i świeżo wyciskane soki. Pięknie wyglądało i jeszcze lepiej smakowało.

Festiwal Zdrowia to jedno z wielu działań podejmowanych w naszej szkole w ramach promocji zdrowego stylu życia. Zaangażowanie dzieci przy realizacji tego typu imprez i ich wiedza na temat profilaktyki prozdrowotnej utwierdzają nas w przekonaniu jak ważne i potrzebne są podobne przedsięwzięcia. A jeśli jeszcze towarzyszy temu dobra zabawa to naprawdę warto.


Z radością informujemy, że nasza szkoła została włączona do
 Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

25499_117828328233255_2133310_n

   Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 23 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Obecnie w Polsce jest ok. 2000 placówek, które promują zdrowie.

Tworzenie szkoły promującej zdrowie to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły, ale również dla rodziców.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców. Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, w której warunki sprzyjają dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. W takiej szkole panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej współpracy,   a podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

Starania o przyjęcie do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” rozpoczęliśmy  w roku szkolnym 2013/2014.  Powołaliśmy zespół do spraw promocji zdrowia. Jego głównym zadaniem było ustalenie problemów priorytetowych, na których trzeba skupić najwięcej uwagi. Można było je dostrzec, obserwując uczniów podczas przerw, wycieczek czy imprez szkolnych. Część uczniów przynosiła do szkoły niezdrowe przekąski oraz słodkie napoje gazowane. Zaobserwowano również, że dzieci  najchętniej spędzają wolny czas, siedząc i grając na  telefonach. W związku z dostrzeżonymi problemami przeprowadzono ankietę wśród społeczności szkolnej. Dotyczyła ona spędzania wolnego czasu i nawyków żywieniowych.  Można było z niej wywnioskować, że aż 68% uczniów spędza czas biernie,  a 60% nie dba o właściwe nawyki żywieniowe. W związku z tym zostały stworzone dwa autorskie projekty: „Skok po zdrowie” – propagujący zdrowy styl życia, oraz Akademia Ruchu „Flexik”, zapewniająca dużą „dawkę” ruchu.
W szczególny sposób propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtujemy w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzimy wszechstronną edukacje propagującą zdrowie, włączamy do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców.

Do aktywnych form pracy uwzględnionych w obu projektach należały: 

 •   Warsztaty praktyczne, poznanie technik udzielania pierwszej pomocy
  ( masaż serca, bandażowanie, krwotoki, omdlenia itp.)                      
 • Spotkania z ludźmi zajmującymi się zdrowiem i bezpieczeństwem (pielęgniarka, straż miejska, policja)
 •  Konkursy prozdrowotne:  Meditest, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Wiem, co jem”, „Witaminki”
 •  Wystawy prac plastycznych dotyczących zdrowego odżywiania
 •  Kolorowy talerz – wystawa, degustacja sałatek, kasz, bakalii itp.
 • Walka z hałasem w ramach programu „Recepta na zdrowie- szkoła bez hałasu”
 • Program „Warzywa i owoce w szkole”
 • Program „Mleko w szkole”
 •  Festiwale zdrowia, m.in.: „Dzień Zdrowego Żywienia”
 •  Pogadanki, burze mózgów, prezentacje multimedialne na tematy związane ze zdrowiem
 • Zabawy i gry na świeżym powietrzu
 • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placach zabaw (Certyfikat „W-F z klasą”
 • Udział w zajęciach różnego rodzaju form tańca (towarzyskiego,  nowoczesnego, zumby),
 •    Uczestnictwo w pokazach, piknikach sportowo – rekreacyjnych
 •    Lekcje relaksacji i Power Jogi
 •    Turnieje sportowe, Turnieje Tańca Towarzyskiego

W ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” podjęliśmy współpracę
 z wieloma instytucjami i organizacjami zewnętrznymi: ratownikami medycznymi, policją, strażą miejską, przedstawicielami GOPR-u, przedstawicielami WOPR-u, dietetykami, Stowarzyszeniem Studentów Medycyny – IFMSA,  Adam-Polem - firmą zaopatrującą szkołę w mleko, warzywa i owoce, SPZZLO - Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego, Urzędem Dzielnicy Żoliborz.

Zmiany wprowadzone w szkole  podczas realizacji programu zaktywizowały całą społeczność szkolną. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych, piknikach, konkursach. Wzrosło też ich zainteresowanie dodatkowymi zajęciami ruchowymi. Uczniowie mają również nieograniczony dostęp do mleka, świeżych warzyw i owoców oraz wody.

Promocja zdrowia wspiera osobisty i społeczny rozwój człowieka, poprzez udostępnienie informacji o zdrowiu, edukację prozdrowotną i doskonalenie umiejętności życia.
Ponieważ podjęte działania przyniosły pozytywny rezultat, będą one kontynuowane w następnych  latach. Mamy też nadzieję, że w przyszłości nasza szkoła otrzyma Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz Polski Certyfikat - Szkoła Promująca Zdrowie.

 


 

 

 

PROJEKT PROZDROWOTNY: "Skok po zdrowie”

Wstęp: Projekt prozdrowotny: „Skok po zdrowie” powstał jako forma popularyzowania w środowisku szkolnym i rodzinnym zdrowego stylu życia. Jego celem jest uświadomienie młodzieży szkolnej negatywnych skutków nieprawidłowego odżywania, promocja zdrowia oraz propagowanie aktywnych metod spędzania wolnego czasu.

Projekt przewidziany jest do realizacji w klasach I-VI

Cele:

Ø  - pogłębienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się

Ø  - uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców

Ø  - zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia

Ø  - dostarczenie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania własnego organizmu

Ø  - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

Termin przeprowadzenia projektu: cały rok

Metody i formy stosowane podczas realizacji projektu:

Program ma za zadanie aktywizować ucznia do samodzielnie podejmowanych zadań. Dzięki temu młoda społeczność wykształci w sobie nawyki odpowiedniego zachowania, które będzie sprzyjać zdrowiu, zarówno fizycznemu jak i psychicznemu. Do aktywnych form pracy będą należeć:

Ø  - warsztaty praktyczne, poznanie technik udzielania pierwszej pomocy ( masaż serca, bandażowanie, krwotoki, omdlenia itp.)

Ø  - spotkania z ludźmi zajmującymi się zdrowiem i bezpieczeństwem; pielęgniarka, straż miejska

Ø  - konkursy prozdrowotne: Meditest, „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Ø  - wystawy prac plastycznych dotyczących zdrowego odżywiania

Ø  - kolorowy talerz– wystawa, degustacja sałatek

Ø  - program warzywa i owoce

Ø  - festiwal zdrowia

Ø  - pogadanki, burze mózgów

Ø  - prezentacje multimedialne

 

 

Temat

Cele

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoby wspierajace

Termin

Piramida żywieniowa

- pokazanie walorów odżywczych poszczególnych pokarmów

- uświadomienie ważności spożywania zdrowej żywności

prezentacja multimedialna, burza mózgów

Anna Gongolewska

 

 

 

listopad

Skutki nieprawidłowego odżywiania się

- pogłębienie wiedzy na temat skutków nieprawidłowej diety oraz braku aktywności fizycznej

film, pogadanka

Anna Gongolewska

 

listopad

Pierwsza pomoc

- zapoznanie się ze sposobami zachowania w sytuacjach zagrożenie zdrowia i życia

- uświadamianie, że szybka reakcja ratuje życie

warsztaty

Anna Gongolewska

 

Anna Korotko- Wielgo

 

listopad- luty

Techniki bandażowania

- umiejętności praktyczne radzenie sobie w sytuacji krwotoku, złamania, zwichnięcie

warsztaty

Anna Korotko- Wielgo

 

listopad

Meditest – konkurs wiedzy o zdrowiu

- pogłębienie wiedzy dotyczącej zdrowia, funkcjonowania organizmu oraz dysfunkcji związanej z ich budową

test

Anna Gongolewska

Barbara Palarczyk

13 listopad

Festiwal zdrowia

- wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo

pokaz

Anna Gongolewska

Barbara Palarczyk

12 grudzień

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- konkurs

- sprawdzenie umiejętności nabytych podczas zajęć dodatkowych i lekcji przyrody, dotyczących zdrowia

test, plakat, egzamin praktyczny

Anna Gongolewska

Barbara Palarczyk

luty

„Witaminki”- konkurs piosenki i wierszy

- nauka poprzez zabawę

karaoke

Elżbieta Grochowska

 

Anna Grabowska

Katarzyna Osuch

Anna Gongolewska

 

Barbara Palarczyk

marzec

„ Dbam o swój wygląd i zdrowie”

- rozumienie zachowania odpowiedniej postawy podczas przebywania w szkole jak i poza nią

pokaz mody

Elżbieta Grochowska

 

Anna Grabowska

Katarzyna Osuch

 

marzec

„ Jestem bezpieczny”

- kształtowanie umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji w różnych sytuacjach

pogadanka

Elżbieta Grochowska

 

Anna Grabowska

 

kwiecień

Ruch to zdrowie

- ukazanie różnych form spędzania wolnego czasu

Wycieczka rowerowa/ turniej unihokeja

Elżbieta Grochowska

 

Anna Grabowska

Katzryna Osuch

Anna Gongolewska

maj

Kolorowe sałatki

- umiejętność przygotowania prostych posiłków

 

Elżbieta Grochowska

 

Anna Grabowska

Katarzyna Osuch

 

czerwiec

Warzywa i owoce

- poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców

poczęstunek

Barbara Palarczyk

Nauczyciele klas 0-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Anna Gongolewska

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
  ul. Przasnyska 18a
  01 - 756 Warszawa
 • (022) 633-97-17

Galeria zdjęć