• Informacje o konkursach

     • INFORMATYKA     • Organizatorem Konkursu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

      Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.

      Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych osobowych.

      Prace konkursowe przekazuje Organizatorowi Konkursu, Koordynator Programu w szkole do dnia 15 kwietnia 2021 roku.

      W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz dwie nagrody dodatkowe za wyróżnione prace uczniów.

      REGULAMIN KONKURSU

       

       


       

      I Warszawski Konkurs „Bezpieczna przygoda z Internetem” dla uczniów Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY, BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO, NASK

      Uczestnicy:
      Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
      Szkoła podstawowa - klasy I- III
      Szkoła podstawowa – klasy IV- VIII

      Termin:
      Dostarczanie prac konkursowych do 1 marca 2021 roku.

      Wymagania prawne:
      Podpisana przez rodzica / opiekuna zgoda na udział ucznia w konkursie i publikację pracy w przypadku zwycięstwa oraz podanie adresu e-mail, na który przyjdzie powiadomienie o wynikach konkursu. Zgody będą dostępne do odbioru w szkole.

      Kategoria wiekowa I-III
      Uczniowie klas I - III przygotowują pracę konkursową przedstawiającą plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

      PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:
      Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), wydzieranka lub wykonany za pomocą techniki komputerowej.

      Prace nie mogą zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.

      Format: prac plastycznych: A4, A3 Autorskie prace wykonane w dowolnym programie graficznym powinny być zapisane w jednym z formatów: *.gif *.png *.jpg *. Wymiary kartki: 1280 x 800 pikseli (proporcja 16:10) Plik powinien być zapisany: szkoła_klasa_imię_ nazwisko przykład: SP82_1B_Jan_Nowak

      Kategoria wiekowa IV-VIII
      Uczniowie klas IV – VIII przygotowują prace konkursowe w kategorii prezentacja multimedialna w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie.

      Wymogi techniczne:
      a) Praca konkursowa nie może przekraczać 15 slajdów.
      b) Praca konkursowa musi być oryginalna – nie może być powieleniem lub kompilacją wcześniej opublikowanych materiałów. Powinna być samodzielnie opracowanym i przygotowanym materiałem.
      c) W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
      d) Czas trwania materiału – nie dłuższy niż 8 minut.
      e) Pliki należy zapisać według wzoru: szkoła_klasa_imię_nazwisko przykład: SP82_6B_Jan_Nowak

      Z racji, że z każdej kategorii można wysłać maksymalnie 6 prac – na konkurs zostaną przeznaczone te, które spełniają wytyczne oraz będą najładniej wykonane. Natomiast każda osoba, która dostarczy pracę na konkurs zostanie uhonorowana oceną z informatyki 🙂.
      Kto jest chętny wziąć udział – proszę dać mi znać w wiadomości prywatnej, przygotuję wtedy zgody do podpisania dla rodziców i zostawię we wskazanym miejscu w szkole.

      Bartłomiej Krowiak

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych