• LATO W MIEŚCIE


     •  

      INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA POSIŁKÓW

      Uprzejmie informujemy, że odwołanie posiłków oraz z rezygnacje z pobytu należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność uczestnika w szkole zgodnie z punktem 11 Regulaminu Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE). Nie przyjmujemy odwołań zgłoszonych w dniu nieobecności dziecka. Informacje o rezygnacji należy przesyłać na adres: intendent@sp92.waw.pl z podaniem danych:

      Imię i nazwisko uczestnika akcji, data odwołanego posiłku oraz numer konta bankowego wraz z danymi właściciela.

      Rekrutacja na wolne miejsca – Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021
      od 22 czerwca 2021 – 31 sierpnia 2021

      1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

      • tylko do Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), dysponujących miejscami;
      • zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 22 czerwca 2021 r. od godziny 15:00 do czasu zakończenia Akcji „Lato w Mieście” 2021;
      • na podstawie zgłoszenia tj. wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

       

      2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

       

       

      Feryjne Placówki Edukacyjne

      Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
      w Warszawie.

      Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

      Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

       

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
    222771688
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • muz_piotrduchalski@wp.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych