• REKRUTACJA


     • POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ - PREZENTACJA 
       

      Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej - SP 92

      Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 

      Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

      Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2023/2024

      Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

      Deklaracja woli zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

      ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W OBWODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2023/2024

       

      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I sportowej biorą udziału w rekrutacji elektronicznej oraz składają wniosek o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły.
       

      Data: od - do

      Etap rekrutacji

      Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

      Od 28 lutego do 6 marca

      do godz. 16.00

      Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

      7 marca

      od godz. 13.00

      22 marca

      do godz. 20.00

      Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
      Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

      7 marca

      od godz. 13.00

      13 marca

      do godz. 16.00

      Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej
      (wnioski składamy w sekretariacie szkoły).

      15 marca

      19 marca

      Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

      WAŻNE

      Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

      SP 92 - 18 marca, godzina 11:00 - próba sprawności fizycznej.

      Próba odbędzie się w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. Obowiązuje strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

       

      20 marca

      godz. 15.00

      Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

      7 marca

      od godz. 13.00

      23 marca

      do godz. 16.00

      Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
      z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

      WAŻNE

      Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

      26 kwietnia

      godz. 13.00

      Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      26 kwietnia

      od godz. 13.00

      5 maja

      do godz. 10.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
      w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

      8 maja  godz. 13.00

      Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

      Procedura odwoławcza

      od 8 maja

      W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
      o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

      Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

      15 czerwca

      godz. 16.00

      Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

      15 czerwca

      godz. 16.00

      20 czerwca

      do godz. 20.00

      Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

      15 czerwca

      16 czerwca

      do godz. 16.00

      Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

      17 czerwca

      18 czerwca

      Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

       

      19 czerwca godz. 10.00

      Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

      15 czerwca

      od godz. 16.00

      21 czerwca

      do godz. 15.00

      Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
      Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
      z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

      WAŻNE

      Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

      28 czerwca

      godz. 13.00

      Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      28 czerwca

      od godz. 13.00

      30 czerwca

      do godz. 16.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
      w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

      3 lipca godz. 13.00

      Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

      od 3 lipca

      Procedura odwoławcza.

      31 sierpnia

      Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

       

       

       

    • Dlaczego my?

      • Sympatyczni pracownicy
      • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
      • Nie tylko JA!
      • Otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka.
      • Zorientowani na sport
      • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
      • Muzyka
      • Pasja jest bardzo ważna!
      • Nauka
      • Akademia naukowa PANA KLEKSA.
      • Sukces
      • Wysoki poziom nauczania.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych