• REKRUTACJA


     • POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ - PREZENTACJA

       

      Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2024/2025 do:

      - I klasy ogólnodostępnej

      - I klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym

      - I klasy sportowej o profilu tanecznym (taniec towarzyski)

       

      KLASA SPORTOWA - PREZENTACJA - TESTY SPRAWNOŚCIOWE

       

      Polski Związek Sportu Tanecznego - Program Szkolenia w Sporcie Tanecznym
       

      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I sportowej biorą udziału w rekrutacji elektronicznej oraz składają wniosek o przyjęcie do klasy sportowej w sekretariacie szkoły.
       

      Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych odbędzie się w siedzibie szkoły:

      - 15 marca 2024 r. (piątek), godzina 18:00 - do klasy o profilu tanecznym,

      - 16 marca 2024 r. (sobota), godzina 10:00 - do klasy o profilu lekkoatletycznym

       

      Zasady przyjęć i rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025


      Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025


      Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2024/2025

       

       


       

      Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

      Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole

      Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

      Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

      - zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;

      - deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

      Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

      Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

      Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

      Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

      Od 5 marca, od godz. 13.00 do 11 marca, do godz. 16.00

      Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

      [!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie.

      Od 13 marca do 17 marca

      Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

      [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia.

      Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

      18 marca, godz. 15.00

      Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

      Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

      Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

      Wszystkie te dokumenty można złożyć:

      • podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji
      lub
      • wersję papierową bezpośrednio w szkole.

      [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

      25 kwietnia, godz. 13.00

      Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

      Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

      9 maja, godz. 13.00

      Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

       

    • Dlaczego my?

      • Sympatyczni pracownicy
      • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
      • Nie tylko JA!
      • Otwartość na potrzeby i szacunek dla drugiego człowieka.
      • Zorientowani na sport
      • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
      • Muzyka
      • Pasja jest bardzo ważna!
      • Nauka
      • Akademia naukowa PANA KLEKSA.
      • Sukces
      • Wysoki poziom nauczania.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych