• AKTUALNOŚCI

    • Pamięci Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego
     • Pamięci Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego

     •      Jak co roku 9  września 2019 na Starych Powązkach przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, Straży Miejskiej , warszawskich instytucji oraz nauczyciele i młodzież warszawskich szkół spotkali się przy symbolicznym grobie Stefana Starzyńskiego, aby oddać hołd bohaterskiemu Prezydentowi Warszawy. Wieniec złożył  Burmistrz Żoliborza pan Paweł Michalec. Pani Wiesława Bełdycka wygłosiła wzruszające wspomnienie o przedwojennym prezydencie Warszawy. Uroczystość odbyła się w 80 rocznicę mianowania przez gen. Waleriana Czumę Prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Wśród zgromadzonych wartę honorową zaciągnął poczet sztandarowy Szkoły nr 92.

      FOTRELACJA

    • LEKCJA MUZYKI INACZEJ
     • LEKCJA MUZYKI INACZEJ

     • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas 7 będą brać udział w projekcie edukacyjnym "Lekcja muzyki inaczej".

      Projekt skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych. Jest to grupa wiekowa, która poszukuje własnego gustu muzycznego i jest bardzo podatna na wpływy kultury masowej, często na niskim poziomie artystycznym. Program projektu jest dopasowany do roku szkolnego - koncerty, wraz z komentarzem i praktycznymi ćwiczeniami, będą się odbywały raz w miesiącu, od października 2019 do kwietnia 2020, w Sali Widowiskowej Mazowieckiego Instytutu Kultury.

      Podczas kolejnych Lekcji młoda publiczność zapozna się z najważniejszymi elementami muzyki, jakimi są m.in. rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika. Artyści, biorący udział w projekcie, zaprezentują muzykę wokalną i instrumentalną, różne gatunki i style muzyczne (jazz, swing, blues, muzykę klasyczną i rozrywkową), a także zwrócą uwagę na pracę indywidualną i zespołową, konieczną do odniesienia sukcesu artystycznego.

      Formuła spotkań to nie tylko koncerty na bardzo wysokim poziomie artystycznym, podczas których wystąpią wybitni polscy muzycy sceny jazzowej i rozrywkowej. Integralną częścią spotkań będzie metodyczny komentarz Piotra Biskupskiego - pedagoga, autora projektu i występującego podczas koncertów perkusisty. Informacje prezentowane będą w ciekawy dla młodzieży sposób, a wiedza teoretyczna poparta będzie muzycznymi przykładami w wykonaniu zespołu. Ważnym pod względem edukacyjnym elementem spotkań będzie współtworzenie muzyki przez publiczność (młodzież włącza się m.in. poprzez wyklaskiwanie schematów rytmicznych, śpiewanie prostych melodii, próbę rozpoznawania stylów muzycznych). Szczególnie zachęcający dla odbiorców z tej grupy wiekowej będzie dobór prezentowanych instrumentów: będzie to m.in. perkusja, gitara elektryczna i gitara basowa. Instrumenty te znane są młodzieży z muzyki popularnej, ale podczas spotkań zostaną pokazane w inny, profesjonalny i wirtuozowski sposób. Pod kierunkiem muzyków, uczestnicząca systematycznie w spotkaniach grupa młodzieży będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę o muzyce, a także, co jest jednym z głównych celów projektu, zostanie zachęcona do samodzielnego uczestniczenia w życiu muzycznym i kulturalnym swojej szkoły i okolicy.

      Główne cele zadania to: poszerzenie wiedzy teoretycznej o muzyce i rozwinięcie praktycznych umiejętności młodzieży w tej dziedzinie, zainteresowanie młodzieży różnorodnymi stylami muzycznymi, różnymi instrumentami i śpiewem, wskazanie inspirujących źródeł muzycznych na wysokim poziomie, z których młodzież będzie korzystać w przyszłości, zachęcenie młodzieży do własnych działań i aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, zainspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych prób tworzenia muzyki (indywidualnie lub zespołowo), nakłonienie młodzieży do czerpania z dostępnych źródeł muzyki w sposób świadomy i krytyczny, zachęcenie młodzieży do uczestniczenia w wydarzeniach muzycznych na wysokim poziomie artystycznym (poprzez zaprezentowanie na żywo umiejętności wybitnych polskich muzyków).

    • Turniej Piłkarski i Piknik Historyczny
     • Turniej Piłkarski i Piknik Historyczny

     • 28 września (sobota) w naszej szkole odbędzie się IV Turniej Piłkarski im. Jędrka Szwajkerta oraz Piknik Historyczny. ZAPRASZAMY

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • CHÓR MAŁY WIWAT
     • CHÓR MAŁY WIWAT

     • Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach chóru szkolnego - MAŁY WIWAT. 

      Zajęcia dla klas 3-7 ujęte są w planie lekcji oraz na plakacie. 

      Śpiewanie i granie na instrumentach daje wiele korzyści: rozbudza kreatywność, uczy koncentracji uwag,  poprawia pamięć, ułatwia naukę, poprawia koordynację ruchową, pomaga wyrażać emocje, przynosi relaks, uczy cierpliwości i wytrwałości, jest konstruktywnym sposobem spędzania czasu, przyzwyczaja do wystąpień publicznych, daje wiarę w siebie, uwrażliwia na piękno.

      Można powiedzieć, że muzykowanie jest treningiem dla ciała, uczuć i psychiki. Wszystkie te sfery są podczas śpiewu i gry rozwijane i wzmacniane, co przynosi korzyści także w innych działaniach, np. nauce czy twórczości. Śpiewanie i granie na instrumencie wymaga wytrwałości, cierpliwości i systematyczności. Jest to przeciwwaga dla promowanych przez współczesny świat szybkich i łatwych zwycięstw bez specjalnego wysiłku. Instrumentalista i chórzysta wie, ile czasu i osobistego zaangażowania poświęca doskonaleniu swojego śpiewu i gry; dzięki temu szanuje pracę innych i potrafi docenić prawdziwą sztukę.

    • Moda na Recykling
     • Moda na Recykling

     • 4 września 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno - ekologicznym „Moda na Recykling”.

      Wspólnie z uznaną projektantką mody - Anną Kubisz – projektowali i wykonywali ubrania z elektrośmieci.

      Przygotowane przez młodzież recyklingowe stylizacje zostaną zaprezentowane podczas wielkiego pokazu mody 18 września w  Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego.

    • Warsztaty pod Patronatem Ministra Edukacji
     • Warsztaty pod Patronatem Ministra Edukacji

     •  

      Koduj z Gigantami powstało z myślą o promowaniu idei nauki programowania wśród dzieci i młodzieży. W poprzednich edycjach, które odbyły się w lutym 2019, we wrześniu 2018, lutym 2018 oraz wrześniu 2017 roku wzięło udział prawie 3500 uczniów z całej Polski. Obecna edycja odbędzie się w dniach 7-22.09.2019 r. w ponad 50 miastach w Polsce.

      W tym roku przygotowaliśmy miejsca dla ponad 3500 uczniów.

      https://www.giganciprogramowania.edu.pl/nauka-programowania-wydarzenia

    • Politechnika Warszawska i nauki ścisłe
     • Politechnika Warszawska i nauki ścisłe

     • Serdecznie zapraszamy uczniów klas 6-8 do udziału w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Warszawską, których celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych. Od tego roku akademickiego zajęcia odbywają się w dwóch formułach:

      - PW Junior – stacjonarne ćwiczenia i wykłady prowadzone w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW. Szczegóły na stronie www.pwjunior.edu.pl

      - POLinfo.eu – opracowane na bazie podstawy programowej zajęcia z przedmiotów politechnicznych prowadzone przez Internet. Każdy Junior ma dostęp do zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy, dostosowanego do jego umiejętności i zaangażowania, może skorzystać z ogromnej biblioteki materiałów, jak również indywidualnie skonsultować się z prowadzącymi zajęcia. Szczegóły na stronie www.polinfo.eu

      Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2019/20.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy nasza szkoła znów wypełniła się gwarem dziecięcych rozmów i śmiechów, radosnych powitań z przyjaciółmi.

      2 września 2019 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 92 przywitali nowy rok szkolny! Uroczystość odbyła się w muzycznej oprawie chóru „Wiwat”, a pełne serdecznych życzeń przemówienie Pani Dyrektor Magdaleny Rupniewskiej sprawiło, że wychowankowie Szkoły im. Jana Brzechwy z optymizmem i zapałem wkroczyli w rok szkolny 2019/2020!

      FOTORELACJA

       

    • Zakończenie roku na Przasnyskiej
     • Zakończenie roku na Przasnyskiej

     • Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, pożegnań i snucia wakacyjnych planów! Towarzyszą im emocje, których nie zabrakło również w naszej szkole.

      19 czerwca uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy spotkali się na uroczystościach zakończenia roku szkolnego. Pani Dyrektor podsumowała tegoroczne osiągnięcia i sukcesy, życząc swoim podopiecznym podobnej wytrwałości i powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach. Spojrzenie za siebie i wyciagnięcie wniosków z minionych doświadczeń jest bowiem drogą do planowania przyszłych wyzwań i odnoszenia osobistych zwycięstw.

      Po raz kolejny korytarze wypełniły się gwarem rozmów, śmiechów, podziękowań… W słonecznej oprawie gorącego, czerwcowego dnia pożegnaliśmy szkolne mury, aby wrócić do nich za dwa miesiące z nowym zapałem do pracy!

    • Ósmoklasiści żegnają się ze Szkołą Podstawową nr 92
     • Ósmoklasiści żegnają się ze Szkołą Podstawową nr 92

     • Po ośmiu latach spędzonych w murach Szkoły Podstawowej nr 92 uczniowie klas ósmych uroczyście zakończyli naukę w szkole podstawowej.

      Uroczystość zaplanowano na popołudnie 18 czerwca 2019 r. Wzięli w niej udział dyrektor szkoły Pani Magdalena Rupniewska, wicedyrektor Małgorzata Niesiołkowska, Nauczyciele, Uczniowie oraz ich Rodzice.

      Podczas spotkania nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy uczniom klas siódmych.

      Przewodnicząca szkoły Helena Wilkowicz wręczyła symboliczny klucz do szkoły młodszym kolegom.

      Dyrektor szkoły pani Magdalena Rupniewska w krótkim wystąpieniu pożegnała uczniów i podziękowała im za pracę i wspólne przeżycia.

      Głos zabrali również rodzice. W ich imieniu wystąpiła pani Katarzyna Derdzikowska. Wystąpienie zakończyły podziękowania skierowane do dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców uczniów.

      Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody, medale, stypendia naukowe. Wszyscy absolwenci obdarowani zostali pamiątkowymi fotoksiążkami.

      Wspólna fotografia zakończyła uroczystość.

      Uczniowie klas VIII dziękują Pani Marioli Zalewskiej oraz Pani Joannie Kukli za pracę włożoną w przygotowanie uroczystości.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sp92@edu.um.warszawa.pl
   • (022) 633-97-17
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
   • sp92strona@onet.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII - BRACTWO KERIN
  • Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w piłce siatkowej dziewcząt
  • BezpieczneFerieZImowe
  • WyczekiwanySnieg3a3c
  • fFESTIWAL ZDROWIA 2019
  • Warsztaty w klasie 6B "Jak być zmotywowanym do nauki
  • Polonistyczne sukcesy 5-klasistek
  • spotkanie autorskie z poetką Hanną Niewiadomską
  • Zima świetlica
  • MIŚ
  • Mikołajkowa integracja 5d
  • Klasa 5g w Zachęcie