• AKTUALNOŚCI

    • Indeks Qulturalny
     • Indeks Qulturalny


     • IQ to „sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.”

      Odnotowywane działania kulturalne Uczniów, świadczą o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a także są istotną informacją dla rodziców i szkoły.

      Jest to umożliwienie  premiowania ucznia w procesie rekrutacji a także motywowania ucznia do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

      W Indeksie Kulturalnym wpisy dokumentują:

      1) udział w zajęciach pozalekcyjnych z krótki opisem programu i liczby godzin w ciągu roku szkolnego.

      2) udział ucznia w:
       - projektach,
       - spektaklach,
      - koncertach,
      - wystawach
       - sukcesy w konkursach.


      Aby otrzymać Indeks należy zgłosić chęć jego posiadania do wychowawcy lub do p. Dominiki Malczyńskiej, w celu wyrobienia dokumentu. Po wyrobieniu ok. 7 dni, Indeks będzie do odbioru. 

      Adnotacje o uczęszczaniu na zajęcia w Indeksie wpisuje:
      - dodatkowe  w szkole  w tym konkursy artystyczne (recytatorskie, pisarskie, plastyczne) - nauczyciel prowadzący zajęcia/ konkurs,
      - dodatkowe poza lekcyjne - placówka do której uczęszcza uczeń na zajęcia (pieczątka instytucji i podpis instruktora)
      - bilety za wejścia do muzeów, teatrów, kin, innych instytucji kulturalnych - KEKS  na podstawie  okazania posiadanych biletów wstępu.

       

       Dlaczego warto mieć IQ ?

      1. Świadczy on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy.
      2.  Ułatwia odnotowywanie aktywność ucznia pozwalając, na przykład, na zwiększenie oceny ze sprawowania.
      3. Daje możliwość premiowania ucznia w procesie rekrutacji.
      4.  Motywuje do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

       

      Informacja opracowana na podstawie:
      https://edukacja.um.warszawa.pl/-/indeks-kulturalny-iq

       

       

      ZASADY REALIZACJI PROGRAMU INDEKSU QULTURALNEGO:

      1. Indeks Qulturalny jest dokumentem potwierdzającym aktywność ucznia w pozaszkolnych zorganizowanych formach aktywności kulturalnych. Pozwoli poznać i docenić artystyczną działalność ucznia.

      2. Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń.

      3. Indeks może wręczać placówka/instytucja, w której odnotowywana jest pierwsza aktywność ucznia w danym roku szkolnym. Uczeń powinien zgłosić ten fakt w swojej szkole.

      4. Za wydanie indeksu odpowiedzialny jest szkolny koordynator edukacji kulturalnej (KEKS). W przypadku wydania indeksu przez placówkę/instytucję szkolny koordynator odnotowuje i legalizuje wydanie dokumentu.

      5. Szkolny koordynator informuje uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli o możliwości otrzymania indeksu.

      6. Szkolny koordynator prowadzi spis indeksów wydawanych w placówce.

      7. Dokument do wydruku można pobrać z portalu edukacjakulturalna.pl, w zakładce Index Qulturalny lub ze strony: edukacja.warszawa.pl.

      8. Dokument należy wydrukować i zszyć (dopuszczalna jest wersja czarno-biała).

      9. Indeks zawiera następujące informacje wypełniane przez szkołę:
      a) imię i nazwisko ucznia,
      b) pieczątkę szkoły i podpis dyrektora szkoły,
      c) szkolny numer indeksu IQ
      d) imię i nazwisko szkolnego koordynatora edukacji kulturalnej

      10. Indeks zawiera następujące informacje wypełniane przez realizatora działań artystycznych (instytucji, placówki, ngo, innej szkoły): Wpisu potwierdzającego aktywność kulturalną dokonuje: animator /edukator / nauczyciel / koordynator projektu.
      a) opis działania wraz z datą
      b) pieczątkę bądź podpis realizatora

      11. Wpis w indeksie może obejmować m.in.:
      a) udział w zespole artystycznym/sekcji artystycznej,
      b) udział w działaniach artystycznych,
      c) naukę w szkole artystycznej,
      d) realizację autorskich kulturalnych działań ucznia. Aktywność ta może mieć charakter: stały, okresowy bądź okazjonalny (konkursy, festiwale, wystawy, plenery, pokazy).

      12. Wpis w indeksie jest rekomendacją dla dyrektora szkoły oraz Rady pedagogicznej, która może zostać uwzględniona przy wystawianiu oceny z przedmiotów artystycznych, wystawianiu oceny z zachowania, nagrodzie szkolnej, etc.

      Koordynator Indeksu Qulturalnego:
      Tomek Truszkowski
      e-mail: iq@wpek.pl

       

    • KLASA TN. Pierwszy dzwonek. WARSZTATY WPROWADZAJĄCE W TEATR.
     • KLASA TN. Pierwszy dzwonek. WARSZTATY WPROWADZAJĄCE W TEATR.

     •  

      Zapraszamy Uczniów do udziału w wyjątkowym i elitarnym Projekcje Teatru Narodowego, do którego została zaproszona nasza Szkoła.

      To projekt z zakresu edukacji teatralnej oparty na kilkumiesięcznej współpracy TN z wybraną grupą uczniów szkół podstawowych, obejmujący warsztaty prowadzone przez artystów i pracowników TN oraz twórców i edukatorów z nim współpracujących.

      Program ma na celu stworzenie kompleksowej formuły poznania teatru, procesu powstawania spektakli, zapoznanie z rzemiosłem i techniką teatralną, a także poznanie historii Teatru Narodowego w oryginalnej formie. Najważniejszym aspektem zajęć jest możliwość praktycznego doświadczenia teatru i za jego pomocą – wyrażenia siebie: formułowania i komunikowania poprzez słowo i gest własnych myśli i emocji, pewności zachowań, umiejętności publicznego występu i oswojenia z podobną sytuacją.

      Celem jest też rozbudzenie zainteresowań teatralnych i zbudowanie relacji między młodymi ludźmi a Teatrem Narodowym, tym samym – przyciągnięcie młodszego pokolenia widzów, poznanie go i rozwijanie więzi poprzez działanie twórcze. Ważnym aspektem projektu jest długofalowe budowanie partnerstw Teatru Narodowego ze szkołami, popularyzowanie narodowej sceny i kultury teatralnej poprzez wzmacnianie poczucia przynależności.

      Projekt zakończony będzie spektaklem Uczniów i aktorów TN na scenie Studio Teatru Narodowego.

      Dla kogo: grupa uczniów, którzy po zakończeniu projektu otrzymują tytuł Młodego Ambasadora TN i w swojej szkole, na mocy zawartego z Teatrem Narodowym porozumienia, zakłada KLUB BOGUSŁAWSKIEGO, którego członkowie w dalszej perspektywie współpracują z TN.

      Zapraszamy Uczniów na zajęcia teatralne w poniedziałki i czwartki i tym samym do czynnego udziału w projekcie, trwającego do października 2022 do czerwca 2023.

      Zapraszam, Dominika Malczyńska

      źródło: https://www.narodowy.pl/edukacja,klasa_tn_projekt_edukacyjny.html

       

    • Egzamin na kartę rowerową
     • Egzamin na kartę rowerową

     •  

      5. października 2022 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. 

      Karta rowerowa to dokument, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Jeśli dziecko ma ponad 10 lat może już samodzielnie prowadzić rower po publicznych drogach. Jedyne wymaganie poza wiekiem to właśnie posiadanie karty rowerowej.


      Kto musi mieć kartę rowerową?
      Dzieci w wieku 10-18 lat, które chcą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych. Warto wspomnieć, że karta rowerowa uprawnia także do korzystania przez najmłodszych z hulajnóg elektrycznych, które obecnie są bardzo popularne.

       

      Mandat za brak karty rowerowej?
      Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, przez osobę nie mającą do tego uprawnień, w taryfikatorze przewidziano 200 zł mandatu. Do takich pojazdów zaliczamy rower, hulajnogę elektryczną lub urządzenia transportu osobistego, np. deskorolkę elektryczną lub urządzenie samobalansujące. W związku z tym osoby w wieku 10-18 lat by poruszać się wyżej wymienionymi pojazdami powinny posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM,A1,B1,T.

       

      źródło: https://motofakty.pl/karta-rowerowa-2022-kto-musi-posiadac-dokument-tak-wyglada-egzamin-na-karte-rowerowa/ar/c4-16475185 
       

    • Pożegnanie lata w klasach I-III
     • Pożegnanie lata w klasach I-III


     • W Szkole Podstawowej nr 92 na warszawskim Żoliborzu, pod koniec września, odbyła się coroczna impreza pt. ”Pożegnanie lata”

      Ten dzień, dla społeczności szkolnej, bez względu na pogodę, jest zawsze radosny i kolorowy. Uczniowie przy pomocy wychowawców oraz rodziców, bardzo starannie przygotowali się do tej imprezy, która miała na celu integrację klas I-III. Przy pięknie przygotowanych i udekorowanych stołach spotkali się wszyscy uczniowie kas I-III. Następnie degustacja owoców i warzyw - darów wyłącznie z polskich sadów, ogrodów i pól.

      Po dokonanej przez uczniów ewaluacji wynika, że impreza cieszy się ogromnym powodzeniem. Wpleciona w coroczny punkt organizacji roku szkolnego, jest też naszą szkolną wizytówką.

       

    • Code Week
     • Code Week


     • Już za chwilę uczniowie naszej szkoły wezmą udział w EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania. To oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

      https://codeweek.eu/
       

    • Harcerze przy muralu Jędrusia Szwajkerta
     • Harcerze przy muralu Jędrusia Szwajkerta


     • 30 września 2022 r. Harcerze z 63. Drużyny Harcerskiej w Dziwnowie wraz z Panią Beatą Jabłonowską-Naumuk - wolontariuszką Muzeum Powstania Warszawskiego złożyli kwiaty pod muralem przedstawiającym Jędrusia Szwajkerta.

      Dziękujemy za pamięć!
       

    • VII Turniej Piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta
     • VII Turniej Piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta


     • 30 września 2022 r. odbył się VII Turniej Piłkarski im. Jędrusia Szwajkerta oraz Piknik Historyczny organizowany w Szkole Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Inicjatorem tego wydarzenia jest Dyrekcja oraz Nauczyciele naszej Szkoły, natomiast Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz jako współorganizator dba o nagrody dla młodych sportowców.

      Wicedyrektor Pani Małgorzata Niesiołkowska uroczyście otworzyła VII Turniej Piłkarski, a uczniowie klas V c i VIII d zadbali o oprawę artystyczną. Recytacja wierszy w ich wykonaniu zachwyciła publiczność.

      Po uroczystości otwarcia piłkarze z warszawskich szkół przystąpili do walki o Statuetkę Małego Powstańca.

      Publiczność z zapałem dopingowała zawodników.

      Nieopodal rozstawione zostały stoiska z atrakcjami. Tutaj uczniowie szkoły oraz goście mogli zaprojektować i wykonać kartkę do Powstańca, laurkę lub napisać list. Dzieci chętnie robiły opaski powstańcze, projektowały bransoletki w barwach narodowych. Z okazji Pikniku Historycznego uczniowie przygotowali także mural upamiętniający Bohaterów Powstania Warszawskiego.

      Spragnieni ruchu kibice korzystali ze zjeżdżalni oraz dmuchanego toru przeszkód i spędzali czas bawiąc się na stoisku Zabawy naszych dziadków.

      Kuchnia polowa oferowała chleb ze smalcem i ogórkiem oraz grochówkę. Oba dania bardzo smakowały i szybko zniknęły z talerzy.

      Z okazji Pikniku Historycznego ukazał się także numer specjalny Kleksów.

      FOTORELACJA

       Gazetka szkolna - wydanie specjalne - wrzesień 2022

       

    • X Mityng Lekkoatletyczny
     • X Mityng Lekkoatletyczny


     • Za nami kolejne zawody Lekkoatletyczne organizowane przez UKS GEPARD.

      To już X Mityng!!! Przy okazji Klub świętował 15lecie działalności.

      Zgłoszonych zostalo 273 zawodników z całej Warszawy i okolic!!

      Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wspaniałą sportowa rywalizację i życzymy dalszych sukcesów.

       

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 im. JANA BRZECHWY
   • sekretariat.sp92@eduwarszawa.pl
   • Sekretariat 222 771 688
    Kierownik gospodarczy / Kadry 222 771 681
    Intendent żywienia 222 771 685
    Pielęgniarka 222 771 691
    Pedagog 222 771 683
    Psycholog 222 771 684
   • ul. Przasnyska 18a
    01 - 756 Warszawa
    Poland
   • PDuchalski@eduwarszawa.pl
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych